Ikke godt nok forberedt på jordskjelv

Publisert

Torrevieja syd på Costa Blanca er ikke godt nok forberedt på jordskjelv. Det mener eksperter i en ny studie fra Universitetet i Alicante. Det kjente Torrevieja-jordskjelvet i 1829 der flere hundre mennesker mistet livet førte til at det ble laget en beredskapsplan med ideer om hvordan byen skulle bygges. Denne planen ble ikke fulgt. På grunn av eiendomsspekulasjon og en offentlig økonomi basert på utbygging har man glemt bort hvilken trussel jordskjelvfaren utgjør for byen, heter det i studien.

Sosiologen Antonio Aledo og miljøekspert Samia Sulaiman ved Universitetet i Alicante har tatt for seg byer med mye turisme som befinner seg i seismisk aktive områder. Selv om jordskjelvene man opplever i Torrevieja i dag er små, ligger byen i et av de mest jordskjelvutsatte områdene i Spania. Byutviklingen siden 1970-tallet med en enorm og nærmest planløs boligutbygging har gitt det populære feriestedet er bygningsmasse og struktur som øker risikoen for skade ved større jordskjelv.

Det kjente jordskjelvet i 1829 der 389 mennesker i Torrevieja-området mistet livet førte til at det ble laget en beredskapsplan med ideer om hvordan byen skulle bygges for bedre å møte farene knyttet til jordskjelv. Denne planen ble ikke fulgt.

I senere tid, i 2012, er det riktignok utarbeidet en ny beredskapsplan. Planen får ros for å være et pionerprosjekt i regionen, men er i følge forskerne mangelfull. Årsaken er at det ikke er tatt høyde for det som omtales som “dype urbane og sosioøkonomiske” faktorer som øker sårbarheten ved jordskjelv. Som eksempler nevnes den manglende byplanleggingen som turismen og byggeboomen har ført med seg og at byen på sommertid er «overbefolket».

Konklusjonen er at satsingen på turisme og bygging av ferieboliger i Torrevieja «ikke bare har gjort byens økonomi utsatt for kriser i bygge- og eiendomsbransjen og sosial risiko som den fattigste kommunen i Spania i følge INE (Spanias nasjonale statistikkbyrå red. anm), men har også økt den seismiske sårbarheten».

Les også: Spanias «fattigste» kommune

I en generell oppramsing beskrives Torrevieja som en by preget av den voldsomme boligutbyggingen som har foregått siden 1970-tallet, den sesongbaserte turismen, manglende byplanlegging, degradering av miljøet, demografiske endringer på grunn av innvandring med et økende andel eldre og en tvilsom kontroll med utbygging hos lokale myndigheter, preget av korrupsjon.

Rundt halvparten av Torreviejas innbyggere er fra utlandet, noe som skaper utfordringer i forhold til språk og kommunikasjon. Dette må det i følge forskerne tas høyde for når man skal informere og forberede et samfunn på farer forbundet med jordskjelv. Eldre regnes også som en spesielt utsatt gruppe, en andel som grunnet innvandringen fra utlandet har økt betraktelig med årene. Økonomisk og sosialt ressurssvake bydeler med billige boligløsninger, blokker med mange etasjer og sterk fortetning forsterker sårbarheten ved jordskjelv.

Studien til de to forskerne (The unquestionability of risk: Social vulnerability and earthquake risk within touristic destinations) kan leses på engelsk og er tilgjengelig her: pdf (English)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter