Hva kan NAV Servicekontor Spania bistå med?

Publisert

NAV Servicekontor Spania åpner igjen 8.september. Anders Bjerkan og Valerie Håkonsen gir veiledning og informasjon innenfor folketrygdens ansvarsområder til nordmenn som bor og oppholder seg Spania.

– Vi ser frem til å kunne betjene brukerne, sier Valerie Håkonsen og Anders Bjerkan.

De to erfarne NAV-medarbeiderne blant annet kan
–    hjelpe deg å fylle ut skjemaer
–    bistå deg i kontakten med NAV-kontorene i Norge
–    gi deg tettere oppfølging selv om du bor i Spania

NAV Servicekontor Spania åpner igjen 8.september. Anders Bjerkan og Valerie Håkonsen gir veiledning og informasjon innenfor folketrygdens ansvarsområder til nordmenn som bor og oppholder seg Spania.

– Vi ser frem til å kunne betjene brukerne, sier Valerie Håkonsen og Anders Bjerkan.

De to erfarne NAV-medarbeiderne blant annet kan
–    hjelpe deg å fylle ut skjemaer
–    bistå deg i kontakten med NAV-kontorene i Norge
–    gi deg tettere oppfølging selv om du bor i Spania

Du finner også mye god og nyttig informasjon om NAVs velferdsordninger på nav.no/internasjonalt.

Din pensjon
På nav.no har du tilgang til ”Din pensjon” som tilbyr følgende tjenester:
•    Selvbetjening
•    Sjekke opptjening og utbetaling
•    Beregne pensjon
•    Foreta adresseendring
•    Endre kontonummer

Registrer deg i Spania
Spania krever at alle utlendinger som har til hensikt å oppholde seg mer enn tre måneder i landet, skal registreres i Sentralregistrert for utlendinger i Spania. For å få tilgang til kommunale tjenester og informasjon fra kommunen anbefaler vi at du melder deg inn i manntallet i kommunen hvor du bor. Praksis kan variere i de ulike kommunene, så ta derfor kontakt med kommunen du bor i for nærmere informasjon.

Kontoret kan ikke besvare henvendelser om:
•    Skatt. Har du spørsmål om skatt, må du henvende deg til norske skattemyndigheter. Ligningskontoret og folkeregisteret har blant annet andre regler enn folketrygden for hvem som regnes som bosatt i Norge. Selv om du ikke er medlem i folketrygden, kan det være at du likevel må betale skatt til Norge. Nærmere informasjon finner du på skatteetaten.no.

– Helserettigheter i Spania (både som fastboende og ved kortvarige opphold). Helseområdet administreres av Helfo (Helseøkonomiforvaltningen i Norge). Nærmere informasjon finner du på helfo.no eller ved å kontakte Helfo på telefon 0047 33 51 22 80.

Europeisk helsetrygdkort
– Ved ferieopphold eller andre kortvarige opphold i Spania: Bestill kortet på helfo.no eller ved å ringe Servicetelefonen 815 700 30.

– Norske pensjonister bosatt i Spania skal fortsatt få utstedt kortet fra lokale spanske trygdemyndigheter (Seguridad Social). Siden Norge ikke er medlem av EU, gjelder ikke de nye reglene innen EU for norske pensjonister bosatt i Spania før i 2011.

– Dersom du opplever at du ikke får et helsetrygdkort eller en hasteblankett (Provisional Replacement Certificate), kan du klage til den lokale trygdemyndigheten i Spania. Se nærmere informasjon på www.helfo.no.

 

NAV Servicekontor Spania

Åpningstid:

Tirsdag–torsdag kl. 09.00–14.30
Du kan avtale møter utenom åpningstiden.

Telefon: 0034 965 985 253

Fax: +34 965 986 970

E-post: spaniakontoret@nav.no

Besøks- og postadresse: Calle Portugal 33, 03003 Alicante

Kontoret har kontordager utenfor Alicante, blant annet i Torrevieja, Albir og Malaga. Her kan dere få egen timeavtale som bestilles i forkant av kontordagen. Kontordagene blir annonsert.

Les også:

NAV flytter til Alicante

NAV med nye kontorer i Alicante

Hva kan NAV Servicekontor Spania bistå med?

 

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter