Hernández Mateo utvist av partiet

Publisert

Korrupsjonsdømte Pedro Hernández Mateo utvises av Partido Popular. Den tidligere Torrevieja-ordføreren hadde allerede en utvisningssak gående mot seg, men partiet har fremskyndet behandlingen og gjort et hastevedtak. Avgjørelsen kommer etter at flesteparten av partiets representanter i regionsparlamentet underskrev en appell om å få den tidligere ordføreren benådet. PP i Valencia fikk etter dette kritikk for ikke å respektere dommen fra høyesterett og for å verne om en korrupsjonsdømt politiker fra partiet.

Partido Popular fikk kritikk for å blande roller da det ble kjent at partiets representanter hadde samlet inn underskrifter til appellen om benådning av Pedro Hernández Mateo mens de var på jobb og representerte folket i parlamentet i Valencia. Partiets ledelse har nå svart på kritikken fra opposisjonen ved å markere avstand til Hernández Mateo og utvise ham fra partiet.

Avgjørelsen om utvisning skjer i opptakten til benådningssaken som skal avgjøres av PP-regjeringen i Madrid. Hernández Mateo har søkt om utsettelse av soningen til benådnigssøknaden er behandlet, noe det er ventet at han vil få innvilget.

Den tidligere PP-politikeren er dømt til tre års fengsel for dokumentforfalskning og korrupsjon. I benådningssaker der fengselsstraffen ikke er lenger enn dette gis det normalt utsettelse av soning. Begrunnelsen skal være at dersom straffedømte ender opp med å få søknaden innvilget, vil noe av poenget med benådningen være borte dersom vedkommende allerede har sonet store deler av straffen.

Den 65 år gamle Hernández Mateo, som var ordfører i Torrevieja fra 1988 til 2011, ble i november i fjor dømt til tre års fengsel for å ha manipulert kommunens anbudskonkurranse for tømming av søppel og påsett at kontrakten gikk til de to selskapene Necso Entrecanales Cubiertas og Grupo Generala de Servicios, en avtalen av ti års varighet med en verdi på 97,8 millioner euro. Dommen ble stadfestet av høyesterett i oktober.

 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter