Hernández Mateo (PP) må i fengsel

Publisert

Torreviejas ordfører gjennom 23 år, Pedro Hernández Mateo (PP), tapte ankesaken i høyesterett og må sone en fengselsstraff på tre år for korrupsjon. Den tidligere ordføreren er dømt for å ha manipulert en anbudskonkurranse for søppeltømming i kommunen i 2004 med en kontrakt verdt nærmere hundre millioner euro. Dommen er enstemmig og kan ikke ankes.

Pedro Hernández Mateo var ordfører i Torrevieja fra 1988 og frem til han trakk seg fra vervet i 2011. Året etter ble han dømt til tre års fengsel for korrupsjon. I følge dommen fra november i fjor, som nå er stadfestet av høyesterett, skal ordføreren i 2004 ha brukt sin innflytelse til å manipulere kommunens anbudskonkurranse for tømming av søppel og påsett at kontrakten gikk til de to selskapene Necso Entrecanales Cubiertas og Grupo Generala de Servicios. Avtalen var av ti års varighet og ble verdsatt til 97,8 millioner euro.

Hernández Mateo er dømt for å ha misbrukt vervet som ordfører, for å ha regissert en fiktiv anbudskonkurranse og for å ha forfalsket dokumenter. Tildelingen av kontrakten til de aktuelle selskapene betegnes som «vilkårlig og skadelig» både for allmenninteressen og for de andre firmaene som deltok i konkurransen.

I tillegg til fengsel i tre år er den tidligere ordføreren fratatt retten til offentlige verv i syv år. Han må også betale bøter på til sammen 10.500 euro og en erstatning til Torrevieja kommune på 12.000 euro, samt saksomkostninger forbundet med ankesaken.

Foruten vervet som ordfører i Torrevieja har Hernández Mateo vært folkevalgt til parlamentet i Valencia i mer enn tjue år. Han var også med på å starte Partido Popular i Torrevieja i 1984 og var partileder i kommunen helt frem til korrupsjonssaken startet.

Det er ventet at høyesterett i løpet av de nærmeste ukene vil bestemme datoen for når soningen skal begynne. I følge avisen Información har Hernández Mateo anledning til å søke regjeringen i Madrid (medlemmer av hans eget parti) om benådning. Han kan i tillegg søke om å slippe soning mens benådningssaken er til behandling. Det er med andre ord fremdeles mulig for den korrupsjonsdømte ordføreren å unngå fengsel. Det skal imidlertid være et generelt ønske fra statsadvokatens kontor at utsettelse av soning i slike tilfeller ikke innvilges.

 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter