Farlige utslipp av bly i Guardamar

Publisert

Miljøvernere krever en slutt på storutslippene av bly fra en fabrikk i Guardamar. Ikke noe annet sted i Valencia regionen slippes det ut så mye bly som fra fabrikken Johnson Controls i Guardamar.

Ecologistas en Acción sier fabrikken ikke har tatt hensyn til omgivelsene i den konsekvensutredningen som ligger til grunn for dagens utslippstillatelse. Grensen for utslipp til omgivelsene er lavere enn det fabrikken har oppgitt de slipper ut. Og man har ikke studert utslippenes konsekvenser for mennesker som bor i området ei heller natur og jordbruket her.

Fabrikken produserer blybatterier under «Varta» merket og ligger plassert i kort avstand til områder hvor det pågår stor matproduksjon. Dyr gjeter i området rundt, det dyrkes citrus-frukt i nærområdet og andre jordbruksprodukter. Segura elven som renner forbi leder ut i havet hvor det står 3.500 tonn Dorada i oppdretternes mærer.

Bly er et giftig tungmetall, som er akutt giftig for vannlevende organismer og pattedyr. Kronisk blyforgiftning kan skade nervesystemet, nyrer og det bloddannende systemet hos varmblodige dyr.

Bly og blyforbindelser hoper seg opp i fisk og pattedyr og beveger seg derifra gjennom næringskjeden. Bly kan skade forplantningsevnen og gi fosterskader, og kan skade barn som ammes. Vi mistenker at bly kan påvirke barns intellektuelle utvikling.

I Norge har man i stor grad fått kontroll over utslipp av bly. Ammunisjon, maling og blåsesand er i dag største kildene til blyutslipp i Norge i tillegg til utlekking fra forurenset grunn.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter