Grønt lys for å omregulere jordbruksmark på Vega Baja

Publisert

En langt mer “lempelig” byggepolitikk settes nå i verk i Vega Baja området. Etter at regionen nå har fått en ny PP-regjering i Valencia fjerner man den restriktive linjen den forrige regjeringen hadde til omreguleringer og større utbygginer.

“Når regjeringer endrer seg, må det merkes”, sa Salomé Pradas, rådmann for miljø, vann, infrastruktur og territorium, i Almoradí torsdag. Det sa hun like før hun kunngjorde at departementet hennes har opphevet Valencia-regionens suspensjon av lisenser for byutviklingstiltak (omregulering) av arealer utenfor generalplanen for Vega Baja (PAT).

Consell har til hensikt å utforske andre tiltak enn de som Botànic foreslår i den territorielle handlingsplanen, som setter grenser for byveksten. “Mer proporsjonale og mindre inngripende”, sier Conselleria, som ledes av Salomé Pradas. “Det ble gjort bak ryggen på kommunene og uten å ta hensyn til de territorielle, miljømessige og fremtidige behovene til kommunene i Vega Baja”, begrunner rådmannen. Den første versjonen av TAP mottok mer enn 1300 klager.

Rådmannen påpekte at PAT, som ble planlagt av den forrige regjeringen til Ximo Puig, “var en alvorlig begrensning for regionens utvikling og fremtid”. Pradas mener at denne tilnærmingen fra den forrige regionale regjeringen “kommer til å hindre dine muligheter”.

U-sving

Det første skrittet man har tatt i Valencia, er å oppheve suspensjonen av tillatelser til byutviklingsplaner og tiltak i landlige områder som ble vedtatt av regjeringen under Ximo Puigs (PSOE) sin ledelse. Rådmannen begrunner denne beslutningen med at kommunene i Vega Baja “kan fortsette å vokse, og gjøre det på en bærekraftig måte mens vi utvikler den nødvendige dialogen for å se hva dere trenger”.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter