Frykt for nye oversvømmelser i Vega Baja denne høsten

Publisert

Segura-elven, som passerer både Rojales og Orihuela er fortsatt ikke sikret med tanke på oversvømmelser i det man venter på høstregnet som kan komme denne september måned.

Det meste av elveleiet i Segura er okkupert av invaderende siv, med unntak av urbane strekninger i Orihuela og Rojales. Dette forhindrer vannmassene å flyte nedover noe som leder til flom i områdene rundt elven.

Vega Baja går inn i den siste delen av august med usikkerhet knyttet til en ny DANA-situasjon som vil påvirke regionen i løpet av de kommende dagene. Vi har fortsatt i frisk erindring den katastrofale flomepisoden med Santa María i september 2019, som i enkelte områder i Bajo Segura bare var beregnet til å komme tilbake én gang hvert 500. år. Og bekymringen vedvarer.

Det meste av elveleiet i Segura fra Murcia-porten ved Las Norias til utløpet i Guardamar er ikke ryddet. Men de som tar til orde for denne typen vedlikehold, tar ikke til orde for å tømme elveleiet for vegetasjon.

Det er spredningen av invaderende siv som først kan bremse strømmen ved styrtregn, og deretter forårsake tilstopping eller farlig opphopning av vegetasjon på broer i urbane strøk der vassdragets kapasitet begrenses.
Elvebredden

I forbindelse med byggingen av det nye elveleiet på nittitallet mistet Segura elvebredden sine naturlige våtmarker og den naturlige vegetasjonen, som spilte den samme rollen, nettopp for å unngå oversvømmelser. Evakueringskapasiteten og -hastigheten ble valgt uten å ta hensyn til andre naturlige faktorer, som for eksempel effekten av raviner og wadier som renner ut i den tradisjonelle huerta.

Oversvømte store deler av Dolores, Daya Vieja og San Fulgencio i flere uker

I september 2019 kollapset betongblokken i elveleiet i Almoradí akkurat i et område der elven beskriver en liten kurve etter en lang rett linje. Derfra rant det ut 20 kubikkhektometer som oversvømte store deler av Dolores, Daya Vieja og San Fulgencio i flere uker, helt til elvemunningen.

I løpet av de siste ukene har det kommet flere advarsler fra innbyggerne i Molins – som lå under vann i flere dager -, Formentera del Segura – der et tett nett av vegetasjon knapt tillater et glimt av den sparsomme vannmengden som elven fører på denne tiden av året – og fra rådhuset i Orihuela, som må ta vare på sin bydel. Det samme bildet med over fire meter høy sivvegetasjon går igjen ved elvemunningen.

Hvem har ansvaret?

Men verken CHS eller rådhuset i Orihuela har gjort noe med de seks vassdragene som renner ut i strendene i Orihuela. Trær, kratt og avfall fra byene tetter igjen vassdragene, som i løpet av de siste tretti årene er blitt smalere og smalere på grunn av presset fra urbaniseringen, som i noen tilfeller er tillatt på grensen til å okkupere offentlig eiendom. Ingen gjør noe, mens debatten raser om hvem som skal ha ansvaret.

CHS unngår vanligvis å gripe inn når vassdragene er urbane, slik som på Orihuela-kysten. Det gjelder blant annet elven Nacimiento, som har en vannføring på opptil 380 kubikkmeter i sekundet ved utløpet og er dekket av tett sivvegetasjon på den siste strekningen ved Glea-stranden i Campoamor. I løpet av de siste månedene har CHS utført nødmudring ved munningen av det gamle elveleiet i Segura, som var en av hovedårsakene til den langvarige oversvømmelsen av tusenvis av hektar med tradisjonelle gartnerier mellom Guardamar, San Fulgencio og Dolores i 2019.

Et annet av de konkrete tiltakene som er utført av denne kompetente instansen på offentlig grunn ved vassdragene, er opprenskningen av elven Seco oppstrøms motorveien i samarbeid med bystyret i Pilar de la Horadada, som har bestilt vedlikeholdsarbeid for 40 000 euro, med forhåndsgodkjenning fra CHS, for å rydde 1 700 løpemeter av elveleiet opp til utløpet ved Mil Palmeras-stranden.

Benferri oppfyller kravene

Et annet av områdene som har blitt ryddet, er Abanilla-vassdraget, både oppstrøms Benferri og i det urbane løpet, der rådhuset også er ansvarlig for å rydde opp i den enorme demningen som holder vannet tilbake. Dette elveløpet Abanilla-Río Chícamo er et av de farligste i provinsen, og oversvømmelsen forårsaket store materielle skader i Orihuela og industriområdet i 2019.

Ravinene ved siden av Sierra de Callosa er også i ferd med å klargjøres for vannmassene som rammer bysentrene Redován, Callosa og Cox i tilfelle styrtregn. Og så sent som i går kunngjorde CHS at de arbeider med å utbedre skråningene i La Fayona wadi, den viktigste ravinen i nedslagsfeltet til Torreviejalagunen, der CHS reparerer en skråning og rydder den siste strekningen til våtmarken med en investering på 97 000 euro.

De ansvarlige for vassdragsenheten har forsikret at arbeidet med elveleiet i Segura er planlagt for alle deler av Vega Baja, selv om de som svar på kritikken som oppstod i august i fjor for passivitet i ryddearbeidet, hevdet at maskinene ikke kunne brukes på grunn av brannfaren.

Tabala? Abanilla?

CHS (Confederación Hidrográfica del Segura) har knapt gjort noen fremskritt når det gjelder dyptgående investeringer for å redusere konsekvensene av oversvømmelser i regionen. Byggingen av en kanalisering og oppdemming av Rambla de Tabala, som renner fra Seguras høyre bredd, har så vidt kommet til skissestadiet siden DANA i 2019. Det pågår også et annet prosjekt for å forbedre evakueringskapasiteten i Abanilla-wadien og lede strømmen til Santomera-reservoaret.

CHS kunngjør en total investering på 600 millioner euro som er inkludert i vannområdeplanen. Det første initiativet som ble lagt ut til offentligheten, en enorm “grønn” korridor – frukthager mellom to motas – mellom La Campaneta og Dolores, måtte forkastes på grunn av sosialt press i de berørte kommunene. Politiske partier og bønder anklaget igjen CHS for å bruke Vega Baja som Murcia-regionens synkehull.

Demning planlagt siden 80-tallet

Tabala-demningen, som begynte å bli planlagt på 1980-tallet, og forbedringen av kapasiteten i Chícamo-elvens wadi ble prioritert for fire år siden, men er fortsatt ikke realisert. Mens CHS fokuserte på nødreparasjoner og ennå ikke har kommet tilbake til større arbeider, har noen kommuner gjort fremskritt i utviklingen av prosjekter som er subsidiert under Vega Renhace-planen som ble fremmet av den forrige Consell. Dette gjelder San Isidro og Bigastro, som har ferdigstilt store flomsletter.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter