Freder område i Orihuela

Publisert

Miljøavdelingen i Valencia-regionen har vedtatt å frede deler av Cala Mosca i Orihuela utenfor Torrevieja. Det er et område på 2,96 hektar som nå får rettslig vern som naturpark.

Miljøavdelingen i Valencia-regionen har vedtatt å frede deler av Cala Mosca i Orihuela utenfor Torrevieja. Det er et område på 2,96 hektar som nå får rettslig vern som naturpark.

I en pressemelding publisert i går 27. oktober grunngir Departementet for infrastruktur, planlegging og miljø fredingen med tilstedeværelsen av en betydelig bestand av planten ”Jarilla de cabeza de gato” (Helianthemum caput-felis). Denne endemiske planten vurderes som sårbar i den spanske katalog over truede arter. Pressemeldingen sier at det er et område på 2,96 hektar som nå får rettslig vern som naturpark

Regionsregjeringen i Valencia oppfyller med dette vedtaket fredningskravet som ble fremmet av miljøpartiet Los Verdes (De Grønne) og vedtatt i kommunestyret i Orihuela for over et år siden.

Talsmannen for Los Verdes i Orihuela Manuel Gallud sier de er glade for vedtaket, men mener et enda større område bør fredes for å fullt ut å beskytte den truede plantearten. Gallud opplyser at bystyret i Orihuela allerede arbeider med å påklage vedtaket til selvstyreregionens miløavdeling for å få et enda større område fredet.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter