Flere boliger i strandsonen på Playa Flamenca

0
2294
Orihuela Costa

Playa Flamenca i Orihuela kommune vil få 58 nye boliger i strandsonen om rådhuset får det som de vil. De jobber nå for å endre på reguleringsplanen etter en henvendelse fra en utbygger som vil utvikle et område på 14.000 kvadratmeter på Playa Flamenca. Man vil bygge ut 4.604m2 av arealet noe som gir rom for 58 eneboliger.

Arealet er i henhold til dagens reguleringsplan reservert for «idrett, helse, kultur eller administrative formål».

Området det er snakk om er nære hvor man holder marked på Playa Flamenca. Området har lenge vært kilde til klager fra naboer og besøkende. Man mener offentlig infrastruktur i området er for dårlig. Rådhuset i Orihuela har over lang tid underprioritert Orihuela Costa, området hvor turist-industrien er kilde til hoveddelen av kommunens inntekter.