Flamingoene er tilbake i Torrevieja

Publisert

Vadefuglene har gjenvunnet plassen sin i La Mata-lagunen etter at de i stor grad forsvant etter uværet “DANA” i 2019. Nå kan man igjen se store mengder flamingoer, smalnebbmåker og gravand.

I 2019 kom det store mengder ferskvann fra de omliggende boligområdene som endte opp med å skade vadefuglene. Det var saltfirmaets beslutning om å å redde en del av salt produksjonen med å overføre vannet, mettet i saltlake, til La Mata-lagunen.

Artemia salina, den viktige reka

Etter en periode med stabilitet uten styrtregn og behovet for å tilføre saltlake til den rosa lagunen, har saltverket gjenopprettet den tradisjonelle funksjonen til La Mata-lagunen, som er å varme opp vannet, ved å tilføre sjøvann. Dette har ført til at artemia salina, som er den viktigste føden til våtmarkens fugleliv, etter lang tid har kommet tilbake til området rundt materasjøen.

Økosystemer

Det er Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA) som har observert denne endringen de siste ukene. Og selv om nivåene i lagunen fortsatt er “usedvanlig lave”, har tilførselen av sjøvann redusert saltholdigheten tilstrekkelig til at “det har vært en enestående klekking av artemia salina, med en klar fordel for fugleartene som er avhengige av den, noe som er av større verdi på denne tiden av året”.

De røde saltvannsrekene gir flamingoen sin karakteristiske farsge.

Hva som skjedde

Sergio Arroyo, president i AHSA, forklarer at ornitologiske arter som er knyttet til hypersaline økosystemer, har hatt en drastisk nedgang i antall individer i La Mata-lagunen i tidligere år. Det dreier seg om fugler som tadorna tadorna (Tadorna tadorna), svartnebbmåke (Chroicocephalus genei) og flamingo (Phoenicopterus roseus), sistnevnte er en symbolsk art for dette naturområdet. Alle disse artene har sitt viktigste byttedyr og næring i artemia salina, et lite skalldyr som trives i denne typen vann.

La Mata-lagunen, påpeker Arroyo, fungerer som et stort saltkonsentrasjonsbasseng som tilføres saltvann fra havet. Når saltet har nådd en tilstrekkelig saltholdighet, overføres det via en kanal mellom lagunene til den nærliggende Torrevieja-lagunen, der saltet høstes. Selve dynamikken i produksjonen i denne industrien gjør at saltholdigheten til tider kan bli svært høy, slik at tettheten av saltvannsreker synker drastisk, og dermed også tilstedeværelsen av arter som har den som en foretrukket del av kostholdet sitt, som for eksempel flamingoen.

Tellinger

De siste ukene har saltindustrien begynt å tilføre sjøvann til La Mata gjennom Acequión matero-kanalen, noe som “har resultert i en gradvis tilbakekomst av flamingo- og hettemåkebestanden”.

Den 24. mai ble det talt 1180 hettemåker som hakket (antakelig artemia salina) spredt over overflaten av lagunen i La Mata, og minst 50 flamingoer og 20 hvite krukker. Ved senere tellinger ble det imidlertid registrert et tilsvarende antall sildemåker, men en betydelig økning i antall flamingoer. Den 1. juni var det 620 flamingoer, og tre dager senere var det 1130 flamingoer.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter