Farlig bygård endelig revet

Publisert

Den falleferdige bygården «La Ballena» i Torrevieja er omsider jevnet med jorden. Rivingen har latt vente på seg siden 2006, året da beboerne ble beordret evakuert. Torrevieja kommune har siden det forsøkt å få gårdens 29 eiere til enten å restaurere eller rive bygget. Til slutt måtte kommunen selv ta affære. Kommunen har tidligere annonsert at de vil søke regress hos eierne for kostnadene forbundet med riving.

Etter fire måneder med rivingsarbeider er bygården La Ballena (Hvalen) i sentrum av Torrevieja endelig borte. Bygget som lå i gaten Pedro Lorca ble tømt for beboere allerede i 2006. Det ble da erklært uegnet for boliger og måtte enten helrenoveres eller rives. Eierne av leilighetene i gården ble imidlertid aldri enige om hva som skulle gjøres med bygget og ingen tok på seg ansvaret for riving. Bygget skal de siste årene ha representert en fare for naboer, forbipasserende og biler. I slutten av 2017 bevilget Torrevieja kommune i overkant av 230.000 euro for å få revet bygget, et beløp de vil kreve å få dekket av eierne.

Les mer om «Hvalen» (La Ballena): Bygård rives etter 11 års venting

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter