Erna Solberg trakk fulle hus

Publisert

Costa Blanca Høyre arrangerte “Åpent politisk møte” den 14. mars. Partileder Erna Solberg var på plass, og ble gledelig overrasket over at det kom over dobbelt så mange som forventet.

Costa Blanca Høyre har 45 medlemmer, og til festmiddagen var det 100 påmeldte.
At det da kom 250 personer for å delta på det åpne politiske møtet med Costa Blanca Høyre, var en svært gledelig overraskelse både for partilederen og leder i Costa Blanca Høyre, Karl Johan Bugge.

Innspill fra salen

Costa Blanca Høyre arrangerte “Åpent politisk møte” den 14. mars. Partileder Erna Solberg var på plass, og ble gledelig overrasket over at det kom over dobbelt så mange som forventet.

Costa Blanca Høyre har 45 medlemmer, og til festmiddagen var det 100 påmeldte.
At det da kom 250 personer for å delta på det åpne politiske møtet med Costa Blanca Høyre, var en svært gledelig overraskelse både for partilederen og leder i Costa Blanca Høyre, Karl Johan Bugge.

Innspill fra salen

Foreningen er Høyres kommunikasjonsledd mot de av Høyres medlemmer som i kortere eller lengre perioder er bosatt i området Costa Blanca i Spania.
– Det har vært en veldig hyggelig tur til Costa Blanca, og jeg ble veldig positivt overrasket over at så mange kom til møtet, sier Solberg til Spaniaposten.
Foreningen hadde satt opp busstransport fra Gran Alacant for at de som bor nord på Costa Blanca kunne komme seg sørover.
– På møtet snakket jeg mest om norsk politikk, men etterpå hadde vi en veldig interessant spørsmålsrunde fra salen som gav oss en pekepinne på hva som er viktig for nordmenn som tilbringer kortere eller lengre perioder i Spania, og disse innspillene vil vi ta med oss videre, sier Solberg.

Politisk engasjement i utlandet
– Vi synes det er viktig å ha kontakt med nordmenn som bor utenfor Norge og vi ser at de følger den samme politikken vi har i Norge. Det er viktig for oss at de bruker stemmeretten og at vi får følge hvilke behov de har her nede. Det er veldig mange eldre mennesker som ferierer i Spania og de trenger ofte en bedre kontakt med norske myndigheter fordi de ikke blir integrert i landet på samme måte som en yngre nordmann som har tatt seg jobb i Spania.  sier Solberg og legger til.
– Det var veldig hyggelig å få komme på besøk, jeg synes bare det er leit å måtte reise tilbake så fort.

Lovte å komme tilbake
Det politiske møtet ble først og fremst arrangert for å rekruttere nye medlemmer og markere en start på det foreningen skal jobbe med mot valget i 2013.  
– Møtet ble en knaksuksess, sier Bugge som forklarer at det ble en travel dag for partilederen.
Solberg hadde startet dagen med et besøk ved Den Norske Skolen i Alfaz del Pi før de reiste til Torrevieja.
De hadde på forhånd satt ut 220 stoler, men etter hvert som flere strømmet til, måtte de hente frem det som fantes av stoler rundt omkring.
– Solberg presenterte partiets planer frem mot år 2030. 18 år inn i fremtiden virker ganske langt, men Erna forklarte at vi i det norske samfunnet møter et krysningspunkt i 2030 hvor det kan se ut som om vi må ta grep for å sikre økonomisk vekst etter at oljen og offshorevirksomheten ikke lenger kan bære velferdsstatens forpliktelser alene. Dette betyr at vi allerede nå må tenke og tilrettelegge for at landbasert industri i større grad skal gis vilkår slik at de vil være i stand til å fortsette økonomisk vekst i Norge, sier Bugge og forklarer at spørsmålsrunden var svært populær.

– Helsetrygdekortet som norske myndigheter har arbeidet med i flere år nå ble nevnt. Nordmenn får fortsatt bare for 3 måneder. En utrolig sendrektighet preger byråkratiet. I følge regelverket ligger det begrensninger i nordmenns bevegelsesfrihet utenfor Norge ut over 6 måneder. Erna lovet å se på forholdet. Fysioterapi er blitt vanskelig å få for nordmenn utenfor Norge. Det må betales en egenandel på opp mot 7.200 kroner og medisiner på blå resept blir ikke godkjent i regnskapet for egenandel dersom de kjøpes i utlandet. I tillegg ble kildeskatten, samhandlingsreformen og en del andre saker tatt opp i spørsmålsrunden, sier Bugge og legger til.
– For Costa Blanca Høyre ble Ernas besøk en ubetinget suksess og Erna lovet å komme tilbake til oss ved en senere anledning. Costa Blanca Høyre lover å bidra til at det skjer.

 

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter