Elevprotester mot utdanningskutt

Publisert

18.september ble det over hele Spania arrangert elevprotester mot kutt i utdanningssektoren.

Skoleungdommen krever mer kvalitet på utdanningen og at noe gjøres med de høye temperaturene i klasserommene.

18.september ble det over hele Spania arrangert elevprotester mot kutt i utdanningssektoren.

Skoleungdommen krever mer kvalitet på utdanningen og at noe gjøres med de høye temperaturene i klasserommene.

Rundt femti studenter deltok i demonstrasjonen ved Glorieta Gabriel Miro i Orihuela for å protestere mot kutt i skolevesenet både fra regjeringens og regionsmyndighetenes side.

Demonstrasjonen i Orihuela gikk fredelig for seg. Elevene avholdte et allmøte hvor de blant annet viste gav uttrykk for sine synspunkter gjennom taler og ved å vifte med plakater.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter