Det blir 25% mer uvær hver vinter fremover

Publisert

Det regelmessige høstregnet «Gota Fria» vil øke i sin intensitet med rundt 25%. Dette melder vitenskapsmenn ved det europeiske instituttet for miljøstudier. Torrevieja, Guardamar og Orihuela er blant de kommunene som er spesielt utsatt.

Ved Universitetet i Alicante peker man på at provinsens myndigheter må ta umiddelbare tiltak for å begrense skadene av det man allerede har sett og vet er på vei i økende grad.

I tillegg til ekstremt mye nedbør i korte perioder er Spania blant de som blir mest rammet av klimaendringene man nå ser som konsekvens av folks utslipp av Co2 siden begynnelsen av mekaniseringen av samfunnet med karbon-baserte energikilder i bunn, primært olje og kull.

Ekspertene peker på at man nå må fokusere på bosetninger i områder som trues av oversvømmelser. Vega Baja området inkludert Torrevieja og Orihuela er områder hvor flom forekommer regelmessig og med økende kraft. Siste høst og vinter så ødeleggelser for flere milliarder i Valencia-regionen som følge av det kraftige regnet.

I Guardamar ser man at økende intensitet i høststormene gjør at flere hus er nære ved å ramle ut i sjøen i det stranden har blitt spist opp av den høyere vannstanden man ser. Også i Torrevieja har man sett deler av strandpromenaden bli ødelagt samme perioden samtidig som strendene, inklusive den kjente La Mata-stranden, mister store mengder sand og kommunen må fylle på hvert år.

Det Europeiske by melder at oppvarmingen av jordas atmosfære nå neppe lar seg reversere.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter