Den gamle salthavna, Eras de la Sal, forfaller

Publisert

Vegetasjonen har overtatt området med de arkeologiske funnene som ble utgravd for mer enn to og et halvt år siden. Mangelen på vedlikehold av gjerdet fører til hærverk.
Området er beskyttet i Torreviejas generalplan som selve “opprinnelsen” til Torreviejas befolkning på 1700-tallet. Man venter på å få tildelt en rehabiliteringskontrakt til en verdi på flere millioner Euro. Hovedbildet viser hvordan kommunen håper området blir når man er ferdig.

De siste månedene har en del av det historiske området Eras de la Sal blitt forsømt. I midten av 2021 ga rådhuset i Torrevieja et selskap som spesialiserer seg på arkeologiske undersøkelser, Arpa Patrimonio, i oppdrag å utføre arkeologiske undersøkelser og utgravninger i området der byen ble grunnlagt rundt saltkaia på 1700-tallet.

Kulturhistorisk verdi

Tiltaket, som er det første for arkeologiske arbeider i Torrevieja og finansiert med en bevilgning på 100 000 euro, hadde som mål å analysere den kulturhistoriske verdien av de arkeologiske restene som ble avdekket og sikre at de ble integrert i rehabiliteringsprosjektet for hele komplekset.

Disse arbeidene kartla behovet for å bevare saltkaias administrasjonsbygning ved den nordlige inngangen til området. Universitetet i Alicante pekte i en analyse på at den ikke utgjorde noen strukturell risiko og at riving burde utelukkes. Man må vedlikeholde murene og den opprinnelige steinbelegningen, som er godt bevart.

Rehabiliteringen

Rådhuset i Torrevieja forsikrer at man er “er på vei” for å rehabilitere hele komplekset. Tradisjonelt har man brukt deler av området under den internasjonale Habanera- og polyfonikonkurransen. Men for andre år på rad skal dette arrangeres i kommuneteateret, til tross for at det ikke pågår noen arbeider på Eras de la Sal nå.

Kommunen sier at det er for vanskelig å gjøre området nok rent for å ha et slikt arrangement her nå.

Valgflesk?

Under valgkampen presenterte ordfører Eduardo Dolón det ambisiøse renoverings- og rehabiliteringsprosjektet, som ble kunngjort i begynnelsen av forrige valgperiode av daværende president i provinsrådet Carlos Mazón, og som ble utarbeidet av Paredes Pedrosa Arquitectos for over en halv million euro.

Rehabiliteringsprosjektet

Initiativet omfatter til sammen 32 857 kvadratmeter av strandpromenaden ved bukten, mellom Paseo del Maestro Valero, Avenida Faleria, den gamle isfabrikken og rehabiliteringen av denne og Paseo Vista Alegre. Hav- og saltmuseet skal integreres i vollen som danner forbindelsen mellom den nedre og den øvre delen av området. Det er også planlagt å bygge et utendørs auditorium for kulturelle arrangementer, spesielt Habaneras-konkurransen, på det området der det i dag ligger en tørrdokk.

Prosjektet skal nå godkjennes av delstatsregjeringen i Valencia, noe som ikke var garantert under den forrige regjeringen, som var overrasket over at prosjektet omfattet et område utenfor Eras de la Sal uten å bli konsultert. For å gjennomføre denne ombyggingen har kommunen allerede fått støtte fra Mazón i formannskapet til å finansiere en stor del av infrastrukturen.

Provinsrådet, Generalitat og miljøverndepartementet

Målet er at prosjektet skal betales av myndighetene i Alicante. Med politisk støtte fra provinsregjeringen i Alicante og den regionale i Valencia kan man løse problemet med utvidelsen av området ved tørrdokken.

Kystdirektoratet, underlangt Miljøverndepartementet i Madrid, har advart om at prosjektet berører det maritime landområdet – de to bryggene og mesteparten av den karakteristiske korridoren mellom steinmuren og bukten har ligget innenfor verne-grensen siden 2015. De sier den kommunen bør vurdere hvilke fullmakter de mener de har til å handle her uten konsesjon fra departementet.

Generisk beskyttelse

Eras de la Sal har generisk vern i generalplanens oversikt over verneverdier. Den nåværende regjeringen i rådhuset har unngått å be om en høyere grad av vern, for eksempel “Bien de Relevancia Local”, for å enklere kunne endre viktige aspekter ved den nåværende utformingen. I Valencia avviste man en tidligere søknad om vern som kulturminne i perioden 2015-2019 på grunn av manglende dokumentasjon og den dårlige tilstanden til selve kulturminnet, som har vært utsatt for utallige inngrep utenfor vernekriteriene. For eksempel fjerning av den opprinnelige asfalteringen i forbindelse med gjenoppbyggingen i 1999.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter