Delt ledelse i Den Norske Klubben

Publisert

I mangelen av ny leder har Den Norske Klubben i Torrevieja funnet en helt ny form for ledelse. Det nye styret har bestemt seg for å dele makten, og virke som leder èn måned hver.

På årets generalforsamling i Den Norske Klubben i Torrevieja var det ikke mulig å finne noen som ville overta som leder, etter Jarle Rundhaug. Ballen ble spilt over til det nye styret, som nå har funnet en løsning.

I mangelen av ny leder har Den Norske Klubben i Torrevieja funnet en helt ny form for ledelse. Det nye styret har bestemt seg for å dele makten, og virke som leder èn måned hver.

På årets generalforsamling i Den Norske Klubben i Torrevieja var det ikke mulig å finne noen som ville overta som leder, etter Jarle Rundhaug. Ballen ble spilt over til det nye styret, som nå har funnet en løsning.

Sekretær Arne Berentsen blir leder av klubben i Torrevieja i nå i mars, med Anne Mari Weitler som nestleder. Så i april blir han avløst av Ellen Aspestrand med Svein Dillers Johansen som nestleder. I Mai overtar Per Neskleiv med Synnøve Fagerheim som nestleder. Så stenges klubben 10. Mai for sommeren.
Den åpner igjen i september, da Arne Berentsen igjen tar over roret. Det er oppnevnt styreledere helt fram til neste generalforsamling i 2013.

Det var et enstemmig styre som mandag vedtok denne ny ordningen. 
– Dette er ikke den beste måten å drive en klubb på, men en god nestbeste løsning, maner mars-leder Beretnsen. Det var han som fremmet forslaget om delt ledelse. Det bare datt ned i hodet på ham som en mulig utvei.

– Vi tolker årets generalforsamling i Den Norske Klubben dit hen at styret fikk fullmakt til selv å organisere seg. Det er dette vi nå har fulgt opp. Klubben vil bli drevet videre i kjent spor , det legges ikke opp til noen endringer – hvis alle medlemmene godtar nyordningen, fastslår Arne Berentsen.

– Men vi kan jo ikke være hundre prosent sikre på at ingen vil reise krav om ny ekstraordinær generalforsamling, hvis de ikke vil godta delt ledelse.

Av: Per Arne Skramstad
 

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter