Dårlig luftkvalitet i Torrevieja

Målinger av partikler i luften, karbonmonoksid , nitrogendioksid (NO2) og svoveldioksid (SO2) viser at Torrevieja har Alicante-provinsens verste luftkvalitet. I Torrevieja måler man 79 partikler pr målenhet.

God luftkvalitet er i Spania definert at man måler mellom 0 og 50. Moderat god luftkvalitet er når man måler 51 til 100 partikler. Fra 101 og oppover regner man at luften kan skape problemer for personer som er «sårbare».

Beste luftkvalitet har man målt i Orihuela. I løpet av den perioden man har målt for denne kåringen oversteg aldri antallet partikler 50 i Orihuela.

Relaterte saker