River feriehus i Guardamar med kraftig politioppbud

Publisert

Det offentlige selskapet Tragsa begynte mandag å rive tre hus på Babilonia-stranden i Guardamar. Dette som følge av at eierne mistet konsesjonen etter en lang rettssak.

Rivningsarbeidet har blitt ledsaget av et stort oppbud av Guardia Civil, med nesten et dusin patruljebiler, slik tilfellet var i begynnelsen av august da de samme husene ble tømt og muret igjen.

Fremtiden til ytterligere 80 hus er ennå ikke avgjort, og saken er anket til forfatningsdomstolen.

Riving

Selve rivingen av husene etter ordre fra kystdirektoratet i departementet for økologisk omstilling vil bli gjennomført i løpet av de nærmeste dagene. Ordfører José Luis Sáez (PSOE) opplyste denne mandagen at han etter utkastelsen visste at rivingen ville bli gjennomført i løpet av september, men at han ikke var klar over at den ville begynne denne mandagen. Husene det er snakk om, er nummer 89, 91 og 93 som vender ut mot stranden og på baksiden av Ingeniero Codorniu-gaten, der arbeiderne i dag har satt opp sikkerhetsgjerder, fjernet telefonkablene og påbegynt innvendig arbeid og fjerning av takene for å lette den påfølgende rivingen.

Foto: Bilde av husene ved Babilonia-stranden i Callosa del Segura. Den spanske stat vil ha husene revet. Eierne nekter å gi opp kampen og vil ha levetiden utvidet med 60 nye år.
Foto: Bilde av husene ved Babilonia-stranden i Callosa del Segura etter skader i etterkant av en vinterstorm.

Ingen varsling

Babilonia Neighbourhood Association opplyser til INFORMACIÓN at Tragsa og departementet ikke har kommunisert med eller informert de som berøres av rivingen, heller ikke de tilstøtende boligene 87 og 95 eller nabolagskollektivet av konsesjonærer om arbeidet.

De samme kildene har opplyst at de kommunikasjonsansvarlige i Guardamars rådhus og ordfører har vært klar over aksjonen siden i går, søndag. Noe som har skjedd “til tross for at vi ba om en kopi av riveprosjektet for fjorten dager siden”, sier advokat og talsmann for nabolaget, Manuel López.

De har ikke mottatt denne kopien, der de ba om en stabilitetsgaranti for husene ved siden av rivingen “fordi alle takene som har begynt å bli fjernet denne mandagen, er sammenhengende med nabohusene”.

De berørte beboerne minner om at de fire ganger har bedt byrådet om å opprette et overvåkings- og dialogforum om situasjonen for husene uten å få svar. “Det er ingen innvendinger mot den rettslige avgjørelsen og gjennomføringen av den når det ikke lenger var rom for å anke, men vi har fortsatt ingen informasjon om noe som påvirker stranden. For eksempel om den lille mengden sand som rådhuset la ut på begynnelsen av sommeren, om hvordan plassen etter husene kommer til å se ut og om fortauet vil bli vedlikeholdt eller hva de vil gjøre”, forteller López, som også minner om at det som er igjen etter en tidligere riving, er et synkehull.

De tre husene har manglet konsesjon siden 2011 og har tapt de rettslige ankesakene de har anlagt siden da for å få forlenget tillatelsen til å bruke det offentlige maritimt-terrestriske området. De er en del av de tradisjonelle husene i første etasje som har ligget på strandpromenaden mellom sanddynene i furuskogen og stranden i Babilonia i nesten hundre år, og som lider stadig større skade på grunn av østlige stormer etter hvert som kystlinjen trekker seg tilbake.

Konsesjonærene som eier boligene, skylder tilbaketrekningen på virkningen av arbeidene som ble utført på 1990-tallet i forbindelse med den nye kanaliseringen av elven Segura, der det ble bygget bølgebrytere ved selve elvemunningen. De mener at stranden trekker seg tilbake fordi den nye utformingen hindrer den naturlige regenereringen av kystlinjen med sedimenter fra elven.

CEDEX

Vitenskapelige studier utført på stedet av Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) bekrefter imidlertid at denne tilbakegangen har pågått siden slutten av 1800-tallet, da stranden var nesten 100 meter bred. Og at tilstedeværelsen av husrekken er en del av selve problemet med å gjenopprette sanddynene.

De utelukker at orienteringen av bølgebryterne på golaen eller utførelsen av dem har en relevant innvirkning på tilførselen av sedimenter og på regresjonen, i tillegg til effekten av klimaendringene i et område som er spesielt følsomt for stigende havnivå. Costas motstand siden 2018 mot å forlenge disse konsesjonene stammer fra den første av disse studiene som ble utført i 2017.

Etter ordre fra departementet for økologisk omstilling, som kystdirektoratet er avhengig av, gjennomførte Tragsa tømmingen av boligene etter at beboerne hadde brukt opp fristen for å gjøre det frivillig.

Administrasjonen har opptrådt subsidiært, det vil si at den utfører arbeidet og deretter krever kostnadene av dem som skulle ha utført det. Rivingen vil bli utført av administrasjonen, men vil i likhet med utkastelses- og inndimensjoneringsinngrepet til syvende og sist bli belastet de tidligere konsesjonærene.

Konsesjonærene

Asociación de Vecinos Playa de Babilonia har allerede forklart at de tre husene tilhørte samme konsesjon, og at deres historie har relevante nyanser utover tapet av konsesjonstittelen – og er atskilt fra sakene til resten av husene. Som nabolagsgruppen som forsvarer eiernes rettigheter forklarte i august. “Det at myndighetene har tatt husene i besittelse og grepet inn i dem, har ingenting med utvidelsene å gjøre, heller ikke med kysterosjon, ruiner eller skader, eller med noen form for ulovligheter eller noe som helst som disse familiene har gjort”, sier talspersonen og advokaten for Asociación Playa Babilonia.

Bakgrunnen for denne saken er en unik situasjon, for da eieren av denne konsesjonen døde, tok det mer enn halvannet år å ordne med arvedokumentene fordi “det var en stor familie”, noe som overskred den lovbestemte fristen for å overføre eierskapet til konsesjonene i Costas, som på det tidspunktet var ett år. Da de skulle gjennomføre overdragelsen, fortalte Costas dem at de hadde oversittet fristen og at “de tok huset fra dem”.

I mer enn ti år har familien trukket seg gjennom en juridisk prosess med “endeløse utgifter”, og domstolene har vasket sine hender i saken da loven senere forlenget fristen til fire år for å gjennomføre overdragelsen. Loven gjelder bare med tilbakevirkende kraft mot oss. På grunn av en byråkratisk detalj har de mistet husene sine. De angriper oss på det groveste, og når loven gir oss rett til å gjøre papirarbeid, blir den ikke brukt mot oss”, sier López.

De samme kildene fra rettighetshaverne til husene advarer om at de kommer til å følge nøye med på hvordan rivningene gjennomføres, fordi husene ligger ved siden av andre som skal bli stående, og rivningene kan sette stabiliteten i fare. Hele husrekken er bundet sammen med et sammenhengende tak. Ifølge de samme kildene vil det bli åpninger der havet sannsynligvis vil “fortsette å trenge seg frem”. Beboerne i Babilonia mener situasjonen er “svært negativ for Guardamars image” på grunn av “den konstante feilinformasjonen som gis om denne saken og familiene i Babilonia”.

Ferieboliger

Resten av de mer enn 80 husene i samme rekke fortsetter sin juridiske kamp mot rivingen, som de startet i Audiencia Nacional, deretter i høyesterett og nå i forfatningsdomstolen. I 2018 besluttet Costas å ikke forlenge konsesjonene deres med den begrunnelse at strandens tilbaketrekning truer husenes integritet, og at konstruksjonene er en del av problemet med selve strandens tilbaketrekning. De fleste av husene på stranden i Babilonia, som i en studie fra universitetet i Alicante er anerkjent som verneverdige, er sekundærboliger. Hus som brukes som fritidsboliger eller i ferieperioder.

Dette avviser beboerne på det sterkeste, og forsikrer at det er administrasjonen som er ansvarlig for forringelsen av kystlinjen i hele kystområdet mellom Santa Pola og Cabo Cervera på grunn av passivitet og tiltak som for eksempel infrastrukturen ved munningen av Segura. Disse naboene er også en av de viktigste initiativtakerne til Somos Mediterráneo, et kollektiv som påpeker det de mener er overgrep fra Costas side mot konsesjonærene av boliger i det offentlige området.

Tidligere rivninger

Siden 2018 har det blitt gjennomført rivninger hver gang det har vært en enkeltsak som ikke har blitt lagt til foreningens generelle forsvar av konsesjonene for domstolene, og der departementet har kunnet hevde at det ikke foreligger noen konsesjon.

Kystlinjen på Babilonia-stranden har i årevis vært full av forsvarsverk som konsesjonærene har satt opp for å beskytte husene. Stranden er ikke åpen for allmennheten på vanlig måte – selv om den brukes av hundrevis av badegjester – på grunn av mangelen på sand og disse beskyttelsene, og har mindre livredder- og badevaktassistanse enn resten av de urbane strekningene i Guardamar.

Departementet hevder at i de områdene der det ikke lenger er hus, spesielt nord for rekken, har det vært mulig å gjenopprette en del av stranden og sanddynene med pinjeskogen ved å fjerne veisperringen og husene, mens konsesjonsfamiliene hevder at rivingene bare har ført til at havet har fortsatt å rykke frem.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter