Bruttoinntekt for innbyggerne i Orihuela er € 21.827

Publisert

Skatteetaten presenterer statistikken over personer som betaler personskatt etter kommune (år 2021), som gir en omfattende oversikt (både skattepliktig og skattefri inntekt) over brutto personinntekt (før fradrag, minstefradrag og fradragsberettigede utgifter), samt et estimat over disponibel inntekt, der man fra bruttoinntekten trekker fra netto skatteplikt som følge av skatten og de sosiale avgiftene og passive rettighetene som arbeidstakeren skal betale i selvangivelsen.

ORIHUELA:

ANTALL INNBYGGERE: 80 784

GJENNOMSNITTLIG BRUTTOINNTEKTSPOSISJON PÅ NASJONALT NIVÅ: 1.599

GJENNOMSNITTLIG BRUTTOINNTEKT I SELVSTYRTE REGIONER: 206

ANTALL SELVANGIVELSER: 34 932

ANTALL DEKLARASJONSINNEHAVERE: 39 338

GJENNOMSNITTLIG BRUTTOINNTEKT: 21 827 euro

GJENNOMSNITTLIG TILGJENGELIG INNTEKT: 18 312 euro

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter