Arkeologisk funn i Orihuela

Publisert

Under arbeidene med å bygge sosialsenteret Miguel Hernandez (el Centro Social Miguel Hernández) i calle de Arriba i Orihuela, har det blitt oppdaget en gammel maurisk kirkegård fra mellom det 7. og det 8. århundre. Så langt har det blitt funnet rester etter 80 begravde mennesker. Funnet føyer seg inn i en lang rekke arkeologiske funn i forbindelse med renoveringsarbeider i Orihuela.

Under arbeidene med å bygge sosialsenteret Miguel Hernandez (el Centro Social Miguel Hernández) i calle de Arriba i Orihuela, har det blitt oppdaget en gammel maurisk kirkegård fra mellom det 7. og det 8. århundre. Så langt har det blitt funnet rester etter 80 begravde mennesker. Funnet føyer seg inn i en lang rekke arkeologiske funn i forbindelse med renoveringsarbeider i Orihuela.

Rådhuset har utarbeidet en oversikt over mulige arkeologiske soner i kommunens generalplan (el Plan General de Ordenación Urbana). Denne må imidlertid nå oppdateres fordi den nyoppdagede mauriske kirkegården ligger utenfor disse sonene. Det var derfor det ble gitt tillatelse til byggearbeidene. En historiker ved universitetet i Orihuela sier at funnet av kirkegården kan gi ny og viktig viten om byens mauriske historie.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter