200 ulovlige påbygg skal rives

Publisert

Torrevieja kommune har vedtatt at to hundre ulovlig oppførte hus og påbygg skal rives. Mange av konstruksjonene har tross den ulovlige oppføringen fått lov til å stå i flere år, noe Partido Populars kommuneledelse er blitt kritisert for av både opposisjonen og irriterte naboer. Etter press fra den spanske ombudsinstitusjonen Defensor del Pueblo har PP nå bestemt at byggene skal fjernes. Prosessen med å rive skal skje over en periode på fire år og vil koste det offentlige til sammen rundt én million euro, skriver avisen Información.

I utgangspunktet er det huseier selv som skal stå for riving når bygg er oppført ulovlig. Normalt gis det en tidsfrist for når bygget må være fjernet. Dersom fristen ikke overholdes ilegges det bøter. I følge Torrevieja kommunes representant for urbanisme er dette som regel en effektiv fremgangsmåte, men ikke i alle tilfeller. Derfor har antallet ulovlige nybygg økt gradvis de siste årene. PPs kommuneledelse har lenge fått kritikk for ikke å ta affære, både fra opposisjonspartiene i kommunen og fra berørte naboer.

Fra PPs side har unnskyldningen for ikke å gjøre noe vært at man har manglet ressurser og at det å rive bygg er en tidkrevende og kompleks prosess. Denne forklaringen har vært møtt med skepsis av mange. Blant annet er det foreslått at man kan be regionsadministrasjonen i Valencia om ekstrabevilgninger.

Påtrykket utenfra ser nå ut til å ha hjulpet. Etter press fra den spanske ombudsinstitusjonen Defensor del Pueblo har kommuneledelsen bestemt at byggene skal rives innen en fireårsperiode. Ansvarlig for urbanisme sier til lokalavisen at det handler om rundt to hundre konstruksjoner, hovedsakelig i form rom og nybygg i tilknytning til gammel bygningsmasse samt påbygg som terrasser og verandaer. Regningen for å få fjernet de ulovlige konstruksjonene vil etter riving bli krevd inn fra den enkelte huseier. Totalt sett er det beregnet at hele operasjonen vil koste det offentlige rundt én million euro.

 

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter