20 millioner € euro i 2024 til motorveien CV-95

Publisert

Målet er å øke kapasiteten og forbedre sikkerheten på veien som forbinder Torrevieja og Orihuela Costa samt områdene mot innlandet. Denne forbedringen har vært under planlegging siden 90-tallet. Investeringen er fordelt over tre år og omfatter at man utvider til dobbel kjørebane på ca. 30 kilometer av fylkesvei 95, CV-95.

I det foreløpige budsjettforslaget for 2024 fra Generalitat Valenciana legges det opp til en flerårig investering for å utvide CV-95 mellom Los Balcones (Torrevieja) og Orihuela. Prognosen er å investere to millioner euro i 2024, ni millioner i 2025 og til slutt ytterligere fem millioner i 2026. Dette er et ganske stramt budsjett for å dekke mer enn tretti kilometer vei, men det er uansett det første som er planlagt for dette formålet siden Generalitat måtte gi opp prosjektet med å bygge en bompengefinansiert motorvei for denne veien, som ble tildelt for å oppnå det samme målet i 2007. Denne utvidelsen og forbedringen av sikkerheten på CV-95 var et av hovedkravene som forretningsmennene i regionen stilte til Carlos Mazón under valgkampen i mai i år.

Strekningen Jacarilla-krysset ved Los Montesinos

I det samme dokumentet, som snart skal legges frem for endelig godkjenning, er det i tillegg lagt opp til en separat finansiering av strekningen mellom Jacarilla og veikrysset Los Montesinos-Entrenaranjos, som er budsjettert til 356 000 euro, og som er en del av starten på prosessen med å bygge en tosidig vei på initiativ fra Consell del Botànic (Botànic-rådet).

Denne infrastrukturen er en nødvendighet som har ligget i administrasjonens planer siden 1990-tallet. Først som en “hurtigvei”, deretter ble det vurdert å åpne bompengeringen på motorveien Alicante-Cartagena, som ble innviet i 1999, for å tilpasse en del av strekningen for å forbinde Orihuela med kysten, noe konsesjonæren blankt avviste. Senere, i 2007, ble et joint venture-selskap tildelt en kontrakt på mer enn 200 millioner euro for utforming og drift av en skyggemotorvei. Et prosjekt som også ble forkastet på grunn av manglende finansiering fra Consell midt i krisen og fordi det manglet en miljøvurdering. Generalitat måtte kompensere den vinnende tilbyderen med ti millioner euro uten at det var gjort noe arbeid på tomten.


Rundkjøringer

Veien, som bare har ett kjørefelt i hver retning, forbinder Orihuela og Torrevieja gjennom kommunene Bigastro, Jacarilla og San Miguel de Salinas. I løpet av de åtte årene Consell del Botànic var i regjering, ble det bygget flere rundkjøringer på strekningen for å forbedre sikkerheten; to i San Miguel de Salinas-krysset, en annen i krysset med Torremendo-veien, i krysset med Los Montesinos, i Vistabella-krysset i Jacarilla og en annen i Bigastro. Alle disse har nylig blitt tilpasset for å fjerne ett av de indre kjørefeltene.

Det er ikke en sikker vei. Det er forbikjøringsforbud på mesteparten av strekningen på grunn av faren, mens andre steder, som i San Miguel og Bigastro, er veien omringet av bysentrene i de to kommunene. Det var først på slutten av Ximo Puigs regjeringsperiode at man for alvor begynte å tenke på tofeltsvei, og prosjektet for strekningen mellom Jacarilla og Los Montesinos-krysset ble tildelt.

Strekningen ved Hospital de Torrevieja

I tillegg til disse 20 millionene euro har Generalitat i en egen post bevilget ytterligere 5 060 000 euro til utvidelse av den samme veien mellom Los Balcones-Hospital de Torrevieja og Avenida de Desiderio Rodríguez i Torrevieja. 60.000 euro til utarbeidelse av prosjektet i 2024 og resten til å utføre arbeidet på en drøy kilometer mellom slutten av det året og 2025. Strekningen er den mest trafikkerte av alle på CV-95, nesten 20 000 kjøretøyer daglig, med bare ett kjørefelt i hver kjøreretning.

Men på den 30 kilometer lange strekningen som skiller Torrevieja og Orihuela, passerer i gjennomsnitt ikke under 8000 kjøretøyer, og på det meste av strekningen er det over ti tusen. Veien er den mest direkte forbindelsen mellom Torrevieja og Orihuela Costa og det indre av regionen, og den er avgjørende for at hundrevis av arbeidstakere, særlig innen service- og byggesektoren, skal kunne forflytte seg på denne strekningen. Kommunikasjonen mellom Orihuela by og kysten er så dårlig at den korteste veien mellom de to punktene nødvendigvis må gå gjennom Torrevieja. Alternativet er å bruke CV-91 som forbinder den nordlige delen av regionen med det indre av Vega Baja og Orihuela.

Og TRAM?

I budsjettene har presidenten for Generalitat, Carlos Mazón, for øyeblikket glemt sitt initiativ til å fremme byggingen av en jernbaneforbindelse mellom Orihuela og Orihuela Costa-Torrevieja, som allerede er støttet av en studie fra Civil Engineering-avdelingen ved Universitetet i Alicante, under ledelse av professor Armando Ortuño, og som Mazón selv kunngjorde som president for Diputación i forrige periode, for bare tre år siden nå, i november 2020. På den tiden ble det foreslått at Consell skulle overta prosjektet, uten at dette førte frem. Denne ruten skulle prosjekteres parallelt med utvidelsen av veien og ble verdsatt til 270 millioner euro.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter