Spania foran Frankrike som vineksportør

Tall fra den internasjonale organisasjon for vineksportører viser at spansk vinksport nå har gått forbi den franske. Den spanske eksporten har nådd 16.5millioner hektoliter mens den franske eksporten beløper seg til 13.6millioner hektoliter noe som gir franskmennene en markedsandel på 15% av det globale markedet for bordvin.

På topp ligger fortsatt Italia med 17.2 m hl. Den franske eksporten har gått ned siden år 2000 forteller den internasjonale organisasjonen for vin-eksportører.

Relaterte saker