Øya som stadig endrer nasjonalitet

Publisert

Fasanøya på grensen mellom Spania og Frankrike er igjen blitt fransk territorium etter seks måneder under spansk kontroll. Den lille øya som ligger midt i grenseelven Bidasoa ved Biscayabukta er verdens minste kondominat og skifter nasjonalitet hvert halvår. Den noe uvanlige avtalen om felles herredømme ble til for over 150 år siden. Før det ble Pyreneene-traktaten underskrevet der, en fredsavtale som markerte slutten på en konflikt med røtter tilbake til Tredveårskrigen.

Den første august i år gikk Fasanøya over i fransk kontroll. Innen februar til neste år er den igjen tilbake på spanske hender. Den vesle øya (Isla de los Faisanes på spansk) ligger i elven Bidasoa, midt mellom den spanske byen Irun og franske Hendaia. Øya er kjent som verdens minste kondominat, eid av to eller flere land samtidig, i dette tilfellet Spania og Frankrike. De to landene skifter på å ha eierskapet, seks måneder av gangen.

Den bevokste sandbanken er ikke mer enn rundt 8.000 kvadratmeter. Den er ubebodd og det er forbud mot å oppholde seg der. Ansvaret for øya innebærer heller ingen store utfordringer for lokale myndigheter.

Folk flest respekterer forbudet mot ilandstigning, noe som gjør oppsynet med øya enklere. Normalt er det lokale parkvesenet fra vertslandet innom kun en gang i halvåret for å drive vedlikehold og påse at stedet er presentabelt.

Erosjon har vært et problem for øya. Etter avtalen om felleseie fra 1856, ble de to landene enige om gjenoppbygge øya.

 

Historisk viktig plass

Den praktiske konsekvensen av kondominatet er med andre ord begrenset. Det delte eierskapet over øya har imidlertid stor symbolsk betydning. Den 7. november 1659 ble nemlig den såkalte Pyreneene-traktaten undertegnet der.

Traktaten var en fredsavtale mellom Spania og Frankrike, inngått etter den franske seieren i Den fransk-spanske krigen (1635–1659), en krig som opprinnelig var en del av Tredveårskrigen.

Partene i konflikten var daværende konge i Frankrike Ludvig XIV, også kjent som Solkongen, og Filip IV av Spania. Den historisk viktige avtalen ble undertegnet av adelsmannen Luis de Haro som representerte den spanske delegasjonen og kardinal Mazarin som representerte den franske.

 

Bayona-traktaten fra 1856

Pyreneene-traktaten dannet grunnlaget for det videre fredsarbeidet mellom Frankrike og Spania. Både elven Bidasoa og Fasanøya forble imidlertid spansk territorium. Det var først to hundre år senere, gjennom den såkalte Bayona-traktaten, at deler av elven ble fransk territorium og det delte eierskapet over øya kom til.

Bayona-traktaten ble undertegnet i 1856. Traktaten er en av flere avtaler mellom Frankrike og Spania som ligger til grunn for de to statenes landegrense.

Ordningen med seks måneders ansvar for oppsynet med øya kom til ca. femti år senere, angivelig som en løsning på en lengre konflikt mellom spanske og franske fiskere om fiskerettighetene i elven og smuglervirksomheten som pågikk på stedet. 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter