Ny forskning: Hulemalerier kan stamme fra neandertalerne

Publisert

 

Ny forskning viser at hulemalerier fra flere huler i Nord-Spania er opptil 5.000 år eldre enn tidligere antatt. Ett av maleriene skal være mer enn 40.000 år gammelt, noe som betyr at det kan ha blitt lagd av neandertalere. 

De nye oppdagelsene er gjort av et forskningsteam bestående av forskere fra forskjellige universiteter i Spania, ledet av Alistair Pike fra Universitetet i Bristol, og publisert i vitenskapsmagasinet Science.

Bakgrunnen for rapporten skal være dateringen av 50 hulemalerier fra til sammen 11 forskjellige huler i Cantabria og Asturias, deriblant Altamira, El Castillo og Tito Bustillo som alle står på UNESCOs verdensarvliste.

Den nye tidsangivelsen har forskerne kommet frem til ved å ta prøver av kalklagene (kalsitten) som ligger oppå hulemaleriene og som inneholder spor av uranatomer. Ved å tidfeste prosessen der uranisotoper brytes ned til thorium, så kaldt uran-thorium-datering, klarer forskere å bestemme alderen på materialet i prøvene.

Fordi det her er snakk et belegg som har dannet seg oppå tegningene, vet man at hulemaleriene må være minst like gamle som selve belegget.

De nye funnene har fått forskerne til å stille seg spørsmålet om hvem som egentlig står bak hulemaleriene. Rapporten konkluderer med at det finnes to alternativer.

Det ene går ut på at tegningene er laget av det moderne menneske (homo sapiens), som man antar ankom nordområdene i Spania for rundt 41.500 år siden.

Det andre alternativet er at arbeidene stammer fra neandertalerne som før dette dominerte kontinentet. Det vil i så fall kunne gi oss nytt innblikk i denne mennesketypens evne til å tenke abstrakt og kommunisere gjennom bilder og symboler. Bevis for en slik sammenheng vil med andre ord kunne bidra til å endre perspektivet på hvor avansert homo neanderthalensis var og gi oss mer kunnskap om menneskeartens historie.

I følge forskerne er det imidlertid for tidlig å slå fast at hulemaleriene stammer fra neandertalmennesket. Skal man være sikker, trenger man dateringer som går enda lenger tilbake, til en tid før det moderen mennesket var kommet til Europa.

Et program for innsamling og registrering av data skal allerede være i gang, med prøver fra forskjellige huler i Spania og Portugal og fra huler andre steder i Vest-Europa. De nye dateringene fra Nord-Spania er de eldste man så langt kjenner til i verden.

Av Ole C. Glad

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter