Legen som stjal babyer under Franco-diktaturet, går fri på foreldelse

0
850
Foto: Legen Eduardo Vela (bildet) regnes som en nøkkelperson i sakene om frastjålne barn i Spania. Retten innrømmer at det handler om en alvorlig kriminell handling, men viser til at foreldelsesfristen for lovbruddet er på 10 år. Det hersker imidlertid uenighet om hvilket tidspunkt som skal legges til grunn for beregningen av fristen. Kvinnen som anmeldte Vela vil nå ta saken videre til spansk høyesterett.

Den spanske legen Eduardo Vela (86) som under Franco-regimet skal ha frarøvet unge kvinner deres nyfødte barn slipper straff. Mandag 9. oktober ble den beryktede gynekologen funnet skyldig av provinsdomstolen i Madrid, men kunne like vel gå fri fordi saken ble ansett som foreldet. Aktoratet hadde på forhånd bedt om 11 års fengsel.

Under Franco-diktaturet og frem til 1980-tallet skal tusenvis av nyfødte barn i Spania ha blitt adoptert bort eller omplassert uten samtykke fra moren. Foreldre som ble ansett for å ha feil politisk orientering, eller var ressurssvake ble fratatt barnet ved fødselen. Enkelte mødre skal ha fått beskjed om at barnet var dødfødt, andre ble overtalt til å gi det bort. Den grusomme praksisen var nært knyttet til kirken og regnes som et av de mørkeste kapitlene i spansk etterkrigshistorie. I dag omtales sakene gjerne som «Los niños robados» (De frastjålne barna).

Dommen som nå foreligger er den første om frastjålne barn i Spania. Kvinnen Inés Madrigal som ble fratatt sin biologiske mor ved fødselen i 1969 gikk i 2012 til sak mot legen Eduardo Vela. Den i dag 86 år gamle gynekologen var ansvarlig for nyfødte barn ved en rekke fødselsklinikker i Madrid på 1960 og 1970-tallet og skal ha samarbeidet med den beryktede nonnen María Gómez Valbuena, også kjent som Sor Maria (Søster Maria). Sistnevnte person rakk å få et titalls anmeldelser mot seg før hun døde i 2013.

I saken som nå har fått sin foreløpige dom skal Vela ha gått så langt som å instruere adoptivmoren om å imitere et svangerskap med en pute under genseren. På den måten ville hun unngå spørsmål i nærmiljøet når hun etter hvert fikk overlevert barnet fra klinikken.

Etter fødselen ble adoptivmorens navn ført opp på fødselsattesten. Hun fikk dermed status som biologisk mor. Dette skal ha skjedd ved Madrid-klinikken San Ramón, der Vela i samarbeid med blant annet Søster Maria skal ha vært ansvarlig for tyveri at et utall nyfødte barn. Vela regnes i dag som en nøkkelperson i barnesakene fra Franco-tiden og frem til 1980-tallet.

 

Moralsk oppreisning

Dommen 8. oktober er ansett som en delvis seier og en moralsk oppreisning til offeret. Noen straff er imidlertid legen ikke blitt idømt. Retten innrømmer at det handler om en alvorlig kriminell handling, men viser til at foreldelsesfristen for slike lovbruddet er på 10 år. Kvinnens myndighetsalder er lagt til grunn som utgangspunkt for beregningen, det vil si 1987. Den alternative tolkningen er at foreldelsen heller bør regnes fra tidspunktet kvinnen fikk reell kjennskap til ugjerningen. Dette skal imidlertid retten ha utelukket.

Retten har også utelukket en presedens fra en liknede sak i Argentina, der det ble lagt til grunn at forholdet utgjorde en forbrytelse mot menneskeheten som ikke har foreldelsesfrist. Fordi den argentinske dommen kom i 2012, før anmeldelsen av Vela, kan den ikke legges til grunn etter regelen om at lover ikke skal gis tilbakevirkende kraft. Inés Madrigal har varslet at hun tar saken videre til høyesterett (Tribunal Supremo). Aktoratet hadde på forhånd bedt om 11 års fengsel.

Les også:

Ny rettssak om frastjålne barn

Åpner for innsyn om frastjålne barn

“Spania bryter internasjonal rett”