Kongressen vil flytte Franco

Publisert

Opposisjonspartiene i den spanske nasjonalforsamlingen vil flytte graven til landets tidligere diktator Francisco Franco. Forslaget er allerede vedtatt i komiteen som har utredet spørsmålet, der kun regjeringspartiet Partido Popular stemte imot. Det er ventet at et flertall for forslaget vil gjenta seg når Kongressen kommer sammen i plenum. Vedtaket vil ikke være bindende, men er det første i sitt slag og legger press på regjeringen.

Beslutningen om Franco-graven som nå tas i den spanske kongressen er ikke et lovvedtak, men en sterk anmodning til regjeringen Rajoy (PP) om å ta affære. Vedtaket er med andre ord ikke bindende. Det vil likevel ha stor politisk betydning, i det Kongressen aldri tidligere har stemt over spørsmålet og det vil anses som en del av de parlamentariske spillereglene at regjeringen lytter til flertallsbeslutninger i nasjonalforsamlingen.

Partido Popular har hele tiden vært imot flytting, men har etter valgene i 2015 og 2016 ikke lenger flertall i Kongressen. Dermed vil trolig forslaget bli vedtatt.

Det omstridte monumentet Valle de los Caídos (De falnes dal) utenfor Madrid ble bygget på ordre av Francisco Franco etter Den spanske borgerkrigen. Stedet skulle være et minnesmerke over de falne på begge sider i krigen.

Monumentets nøytralitet har imidlertid vært kompromittert av at den tidligere diktatoren ligger begravet på hedersplass i monumentets kirke. Det samme gjør José Antonio Primo de Rivera, mannen som i sin tid stiftet fascistpartiet Falange Española. De to har fått sine gravsteiner felt ned i kirkegulvet i basilikaen som utgjør monumentets midtpunkt.

I en nasjonal utredning fra 2011 ble det konkludert med at graven til den avdøde diktatoren måtte flyttes for at monumentet skulle kunne få en endret betydning og bli et reelt minnesmerke over de falne fra begge sider i borgerkrigen. PP som har sine røtter i det gamle regimet har imidlertid motsatt seg alle flytteplaner.

Les også: PSOE krever flytting av Franco 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter