FN-utsending med kritikk av Spania

Publisert

Spania gjør ikke nok for å oppklare forsvinningssaker etter borgerkrigen og Franco-diktaturet. Det er den foreløpige konklusjonen til FN-utsendingen som har hatt i oppgave å utrede forholdet. Utsendingens representanter mener den spanske regjeringen må gjøre mer for å hjelpe ofrenes familier. I en uttalelse heter det at Spania må «påta seg ansvaret» og utarbeide en «nasjonal plan» for oppklaring av forsvinningssaker og at bortføringer og drap må straffeforfølges.

 

FN-utsendingen som de siste dagene har besøkt Spania påminner spanske myndigheter om at de mange uoppklarte forsvinningssakene etter Franco-tiden ikke er foreldet, men anses som «pågående forbrytelser» som landet er forpliktet til å etterforske. Loven fra 1977, som ga Francos menn amnesti for ugjerningene, bør i følge utsendingen annulleres og de mer enn 114.000 forsvinningene som den spanske dommeren Baltasar Garzón identifiserte i 2008 må følges opp.

 

FN-utsendingens representanter mener det er beklagelig at det per dags dato ikke pågår en eneste etterforskning av disse forholdene og at ingen noensinne har blitt dømt for de mange forbrytelsene. Det beklages også at spanske domstoler ikke har tatt tak i de sakene man kjenner til, der massegraver er åpnet og der man har funnet klare bevis for at folk er blitt bortført og drept. Det reageres på at familiene etter ofrene praktisk talt ikke får hjelp fra staten til å oppklare sakene og at oppfølgingen er partipolitisk avhengig og variere fra region til region. FN-utsendingen mener forsvinningssakene er et nasjonalt anliggende og at hver sak må behandles likt. Videre blir det sagt at historieminneloven av 2007 (Ley de Memoria Histórica), som skal gi kompensasjon for ofrene etter Franco og gjenopprette historien, har sine begrensninger og uansett ikke er fulgt opp slik det var tenkt. Her ser mann at de fleste politiske partiene ønsker en bedre oppfølging, men at regjeringspartiet Partido Popular er imot.

 

FN-representantene har under sitt opphold i Spania også besøkt det nasjonale monumentet og minnesmerket etter de falne i borgerkrigen i Valle de los Caídos utenfor Madrid. Representantene støtter konklusjon til den PSOE og den Zapatero-oppnevnte komiteen fra 2011 som skulle utrede monumentets videre skjebne og som kom frem til at graven til tidligere diktator Francisco Franco måtte flyttes slik at monumentet kunne få en endret betydning og bli et reelt minnesmerke over de falne fra begge sider i borgerkrigen.

 

 

Rapporten fra FN-utsendingen skal ferdigstilles og presenteres for FNs menneskerettighetsråd i 2014. Spania vil formelt sett ikke bli pålagt å gjøre noe. FN vil imidlertid komme med en ny evaluering om to år for å se om Spania har fulgt rapportens oppfordringer.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter