Bestikkelser skulle holde Spania borte fra Hitler

Publisert

British Intelligence service(MI6) bestakk ledende spanske militære offiserer, redere og andre agenter for å stoppe Spania fra å bli Hitlers allierte under andre verdenskrig, avslører nylige utgitte dokumenter. Summen som ble brukt tilsvarer i dag 200 millioner dollar, skriver The Guardian.

Pengene ble levert, hovedsakelig via en sveitsisk bankkonto i New York.
Sir Samuel Hoare, Storbritannias ambassadør i Madrid, advarte London om at hvis ikke pengene ble betalt, var det en reell og umiddelbar fare for at Spania forlot sin nøytralitet og at Franco og hans styrker forente krefter med Nazi-Tyskland.

I juni 1940 krevde Hoare en innledende sum på 1 million dollar. “Jeg personlig oppfordrer myndighetene til å gi uten forsinkelse, og at hvis det er noe tvil, skal statsministeren informeres” skrev han til Utenriksdepartementet i London. “Ja ja,” skal Churchill ha telegrafert tilbake.

“Det kan godt være at Spanias inntreden i krigen vil avhenge av vår rask handling,” telegraferte Hoare i en annen inntrengende bønn om penger fra MI6 til å bruke på agenter. Situasjonen er “kritisk”. Jeg kan ikke bruke fritiden til å forklare situasjonen i detalj.”, skrev han.

Hoare hevdet at pengene ble benyttet til motarbeidelse og arrestasjoner av folk som prøvde å overtale den spanske diktatoren til å delta i krigen på Tysklands side. Hoare lyktes i å overtale ministrene i London. En topp hemmelig melding til Hoare fra Lord Halifax, utenriksministerens sekretær, refererte til britisk kontakt med geriljaen som var opprettet i tilfelle Spania blir invadert av Tyskland. ” Vennligst brenn dette brevet når du har lest det,” skrev han til Hoare.

Ifølge avisen The Guardian hadde britiske agenter senere kontakter i Lisboa med en ikke navngitt spansk republikansk leder og representanter for Allianza Democratica Española. Churchills bekymringer om at britiske agenter var “røde kontakter” med formål om å hisse opp en revolusjon” ble svekket av Hugh Dalton, minister for økonomisk krigføring viser dokumentene.

Minst 14 million dollar, som med dagens verdi tilsvarer 200 millioner dollar, ble brukt fra  MI6 på spanske agenter under den andre verdenskrig, ifølge nylig utgitte dokumenter. På et tidspunkt, overtalte britiske ministere USA om å oppheve kontantutbetaling til spanske agenter fra bankene i New York.

Franco virket bestemt på å holde seg nøytral gjennom hele krigen, selv om han var enig med Tyskland bak kulissene.

Spanjolene var ikke de eneste som nøt godt av MI6 penger under andre verdenskrig. De nylige utgitte dokumentene viser også at penger ble benyttet til å bestikke politikere og andre ledende personligheter i Irak, skriver The Guardian
 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Flere relaterte nyheter