80 år siden starten på borgerkrigen

Publisert

Søndag 17. juli var det nøyaktig 80 år siden starten på Den spanske borgerkrigen. Denne og de påfølgende dagene i 1936 ble det gjennomført en rekke millitære operasjoner i og utenfor Spania som til sammen utgjorde statskuppet mot landets folkevalgte regjering og Den andre spanske republikken. Krigen skulle vare i nesten tre år. Den 1. april 1939 erklærte Francisco Franco seier til nasjonalistene og utnevnte seg selv til statsleder. Diktatoren regjerte deretter Spania helt frem til sin død i 1975.

Borgerkrigen i Spania stod mellom republikanerne som var lojale mot landets demokratisk valgte regjering og nasjonalistene. Førstnevnte gruppe var løst sammensatt og bestod av kommunister, sosialister, fagforeninger og andre politiske partier og ble støttet av frivillige fra andre land. Man regner med at over tretti tusen mennesker med annen nasjonalitet enn spansk meldte seg til tjenste for republikken i Spania (De internasjonale brigadene).

Nasjonalistene bestod på sin side også av flere fraksjoner men var i hovedsak en fascistisk og milliært ledet gruppe, etter hvert frontet av general Francisco Franco. Med stor militær støtte fra Tyskland og Italia seiret Franco i krigen. Diktatoren regjerte deretter Spania fra 1939 og fram til sin død i 1975.

Krigen hadde mange fasetter. Den kunne forståes som klassekamp, religionskrig, kamp mellom ulike fraksjoner av nasjonalister, borgerkrig mellom tilhengere av militært diktatur og demokratisk republikk og revolusjon og kontrarevolusjon mellom fascister og kommunister.

Eksakte tall på omkomne i Den spanske borgerkrigen finnes ikke. Man regner imidlertid med at rundt 200.000 mennesker mistet livet under krigen og fascistenes henrettelser i 1939.

Les også: Tillater åpning av massegrav ved nasjonalt krigsminne

 

 

 

 

 

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter