KUNNGJØRING

0
1196

Forkynning etter domstolloven §181 i sak 2021/2042

Klager: Trondheim kommune v/ Ordføreren

Innklaget: Are Bredo Strande

Fødselsdato: 20.04.77

Da innklagede har ukjent oppholds- sted, forkynnes:

Klage av 26.03.2021 og rettet klage av 30.04.2021 med krav på totalt kr 81 710 + forkynningsomkostninger + forsinkelsesrenter etter avsluttet leieforhold i Koefoedgeilan 7 C, 7018 Trondheim

Klagen anses lovlig forkynt fire uker fra dags dato.

Hvis innklagede ikke gir tilsvar innen 2 uker fra forkynningsdato, avgjøres saken på grunnlag av sakens opplysninger.

Klagen kan hentes på Husleietvistutvalgets kontor;

Fr. Nansens vei 17, Oslo

Valkendorfsgaten 6, Bergen

Statens Hus, Prinsensgate 1, Trondheim