KUNNGJØRING

Publisert

Forkynning etter domstolloven §181 i sak 2021/2042

Klager: Trondheim kommune v/ Ordføreren

Innklaget: Are Bredo Strande

Fødselsdato: 20.04.77

Da innklagede har ukjent oppholds- sted, forkynnes:

Klage av 26.03.2021 og rettet klage av 30.04.2021 med krav på totalt kr 81 710 + forkynningsomkostninger + forsinkelsesrenter etter avsluttet leieforhold i Koefoedgeilan 7 C, 7018 Trondheim

Klagen anses lovlig forkynt fire uker fra dags dato.

Hvis innklagede ikke gir tilsvar innen 2 uker fra forkynningsdato, avgjøres saken på grunnlag av sakens opplysninger.

Klagen kan hentes på Husleietvistutvalgets kontor;

Fr. Nansens vei 17, Oslo

Valkendorfsgaten 6, Bergen

Statens Hus, Prinsensgate 1, Trondheim

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter