Graver ut et nytt område i den Albirs romerske villa

Publisert

En mekanisk undersøkelse i den østligste enden ved utendørs-museet “Villa Romana” har avdekket arkeologiske rester av en kalkmørteloverflate. Denne antas å være bunnen av et torcularium, dvs. en romersk presse for olivenolje.

Nå skal funnet frem i lyset og bystyret i samarbeid med universitetet i Alicante, har begynt arbeidet med utgraving, restaurering og revaluering av en del av restene som ble funnet her så de kan innlemmes i museets besøksområde.

Arbeidene har en investering på 242 000 euro, inkludert i provinsplanen til provinsrådet i Alicante, som gir 217 000 euro. Den estimerte ferdigstillelsesperioden er fire og en halv måned. Men hva forventer de å finne i utgravningen av denne nye sektoren?

Mellom mars og juni 2022 ble det ifølge Carolina Frías, arkeolog og museumsdirektør i kommunen, gjennomført en mekanisk utgravning i den østligste enden av det arkeologiske området Villa Romana de l’Albir, “og det ble funnet arkeologiske rester av en kalkmørteloverflate som tolkes som bunnen av et torcularium”. En hypotese som “støttes av at man i tidligere kampanjer har funnet en motvekt og området til en oljepresse, samt fragmenter av dolia som kan ha blitt brukt til lagring av olje”, sier eksperten.

Det dreier seg om en “struktur som ligger øst for gårdsplassen og badene, og som utgjør en del av pars rustica i bebyggelsen”. Denne typen industrianlegg, forklarer Carolina Frías, viser at “landbruksaktiviteten i villaen i l’Albir var av kommersiell art, og derfor er utgravningen viktig for den økonomiske og kommersielle analysen av den romerske byen Allon (la Vila Joiosa) som stedet tilhørte”.

“Det nye prosjektet gir kontinuitet til den territorielle strategien som ble lansert i 2011 av regjeringen i l’Alfàs”, sa ordfører Vicente Arques sammen med byråd for kulturarv, Manuel Casado, og kommunearkeologen. Et tiltak som oppsummeres “som et ytterligere skritt i planen for gjenoppretting, bevaring og formidling av kulturarven vår, for å diversifisere turisttilbudet i kommunen”.

Villaene fra romertiden hadde et utpreget produktivt formål, og dette aspektet har til nå ikke hatt noen materielle bevis i ruten som er åpen for publikum, fordi man ikke har funnet noen eiendomsrester som kan stilles ut på museer. “Med utgravningsprosjektet og oppgraderingen av sektor V ønsker vi å vise den historiske utviklingen av den romerske villaen i l’Albir, ved å kartlegge byggefasene og de arkitektoniske kjennetegnene”, sier rådmannen fra Alphas.

På denne måten føyer stedet seg inn i forskningsprogrammet til professor Jaime Molina Vidal, som har arbeidet med andre landlige bosetninger som Villa de Rufio (Giano dell’Umbria, Italia), Clot de Galvany (Elche) og Picola (Santa Pola). “I tillegg til å bevare restene av l’Albir på en tilfredsstillende måte og stanse nedbrytningsprosessen”, vil det bli gjennomført nødvendige tiltak for å musealisere stedet etter kriterier for inkluderende og universell tilgjengelighet til kulturarven.

Siden disse funnene ble gjort, har kulturminneavdelingen i L’Alfàs “arbeidet for å innlemme dem i museets besøksområde”, sier Casado, som har understreket at “forbedring av de arkeologiske funnene” er “avgjørende for en god tolkning og forståelse av stedet”.

Alt i alt har museet i Villa Romana de l’Albir etablert seg “som et referansesenter på nasjonalt nivå når det gjelder bruk av teknologiske ressurser i tolkningen og turistmessig forbedring av kulturarven”, noe Arques nok en gang understreker. En arbeidsstrategi som “går tilbake til 2008, da Alfàs del Pi kommune og universitetet i Alicante startet prosjektet med utgraving, gjenvinning og konsolidering av den romerske villaen i l’Albir, som var forlatt, og som nå er omgjort til et av de viktigste turiststedene i kommunen, både på provins- og regionsnivå, og som derfor nå er i ferd med å utvide området som kan besøkes”, legger han til.

Oppdaget i 1979

I 1979 avdekket anleggsarbeid nær stranden i l’Albir skjelettrester fra en romersk gravplass. I løpet av åtti- og nittitallet på 1900-tallet avdekket arkeologiske utgravninger et område av stor verdi, bestående av en omfattende gravplass, et mausoleum og en villa.

Hele komplekset er datert til mellom det 4. og 7. århundre e.Kr. I 2008 gjenopptok bystyret i Alfaz del Pi, i samarbeid med universitetet i Alicante, det arkeologiske arbeidet. Det som ble det første friluftsmuseet i Valencia-regionen ble innviet i mars 2011.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter