Vil flytte Francos levninger

Publisert

Eksperter anbefaler at Spanias tidligere diktator Fransisco Francos levninger blir fjernet fra Valle de Los Caìdos. 
De mener at stedet bør være et minnesmerke for alle ofrene etter borgerkrigen, fra begge sider.

Ekspertene mener at hans levninger som er begravd i Basilica burde forflyttes til et annet sted etter hans families ønske.

Levningene etter Josè Antonio Primo de Rivera, lederen for Falangen som ble henrettet under borgerkrigen, vil få fortsette å være i Valle de los Caìdo.

Eksperter anbefaler at Spanias tidligere diktator Fransisco Francos levninger blir fjernet fra Valle de Los Caìdos. 
De mener at stedet bør være et minnesmerke for alle ofrene etter borgerkrigen, fra begge sider.

Ekspertene mener at hans levninger som er begravd i Basilica burde forflyttes til et annet sted etter hans families ønske.

Levningene etter Josè Antonio Primo de Rivera, lederen for Falangen som ble henrettet under borgerkrigen, vil få fortsette å være i Valle de los Caìdo.

Det har blitt foreslått å sette opp en vegg på stedet hvor det vil bli skrevet navnene på alle de som døde eller ble drept under borgerkrigen da monumentet ble bygget. 

Talsmann for ekspertrapporten som er skrevet, Virgilio Zapatero, har uttalt at de ønsker å lage et besøkssenter i Valle de los Caìdos hvor det blir gitt informasjon om stedet, hvem som bygget det og hvem som døde der.
 

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter