Vil fjerne siestaen

Publisert

Spania er kjent for å følge sine egne timetabeller med lange lunsjer og siesta midt på dagen. Det kan det bli slutt på i fremtiden dersom nye ekspertråd følges. En omfattende utredning fra Kongressen om livsmønstre, arbeidsliv og familieliv vil om kort tid bli overlevert regjeringen. Kortere lunsjpauser med mer jobbing på dagen og mindre på kvelden skal gi bedre utnyttelse av døgnet. Andre ting som foreslås er økt svangerskapspermisjon for kvinner og menn og endring av pensjonsordningen. Også endring av Spanias tidssone inngår i planen.

 

Nærmere seksti eksperter har bidratt til utredningen, et arbeid som har pågått i ni måneder og som har resultert i rapporten Racionalización de Horarios, la Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Laboral y la Corresponsabilidad. I rapporten legges det vekt på at Spanias måte å innrette seg på skiller seg fra resten av Europa og at det ikke nødvendigvis er positivt. Rapporten etterspør bedre samkjøring med andre europeiske land og konkluderer med at det er rom for forbedring blant annet i forhold til produktivitet og konkurransedyktighet. Forandringene som foreslås anses som krevende fordi det handler om å endre hverdagsrutiner og måten folk lever på. Utfordringene bør likevel tas mener ekspertene.

 

Ett av forslagene som presenteres er å begrense lunsjpausen midt på dagen. I dag er det vanlig for spanjoler å ha alt fra en og en halv til tre timer lange avbrekk fra jobbingen. Dersom man går over til kortere lunsjpauser, vil man i følge rapporten unngå dødtid midt på dagen og folk kan slutte tidligere på jobb og få frigjort mer tid til familieliv.

 

Det som i Norge er blitt kalt «tidsklemma» er også ett av de store temaene som tas opp. Spesielt er det kvinners situasjon som står i fokus på dette punktet og utfordringen med å kombinere karriere og familieliv. Rapporten foreslår en dobbelt så lang svangerskapspermisjon (foreldrepermisjon) som i dag, fra 16 uker som er dagens ordning til 32. Det foreslås også at man i den nye pensjonsordningen, der pensjonsalderen er hevet fra 65 til 67 år, bør ta hensyn til at kvinner tradisjonelt har opplevd fravær fra arbeidslivet på grunn av omsorgen for barn og familie og at dette i større grad bør reflekteres i opptjeningssystemet. Når det gjelder fedre og deres krav på fødselspermisjon, blir det foreslått at man går opp fra to til fire uker.

 

Kommisjonen bak rapporten har også sett på muligheten for å skifte tidssone fra dagens sentraleuropeiske tid, til vesteuropeisk tid (Greenwich Mean Time). Livsmønstrene og hvordan folk innretter seg i hverdagen regnes for å være påvirket av at Spania egentlig, geografisk sett, tilhører den vesteuropeiske tidssonen og at man derfor bør endre tilbake til den. Spanias tidligere diktator Francisco Franco skal i 1940 ha skiftet tidssone for å bli mer samkjørt med Tyskland og Italia. I forbindelse med den nye rapporten har Kongressen bedt PP-regjeringen om å gjøre detaljerte undersøkelser av de sosiale og økonomiske konsekvensene av en eventuell endring tilbake til gammel tid.

 

 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter