Valensiansk på vei ut?

Publisert

Er det valensianske språket på vei ut? Ja, er svaret i følge en ny studie ved Universitetet i Valencia. Dersom beregningene er riktige vil andelen som bruker regionsspråket være nede i 10 prosent innen 2050. Også tidligere undersøkelser peker i samme retning. Mange frykter nå at dersom valensiansk ikke styrkes i skolen og ellers i samfunnet vil det tape i kamp med spansk, marginaliseres og i verste fall forsvinne.

Undersøkelsen som nå er presentert av en hovedfagsstudent ved Universitetet i Valencia bekrefter en tendens man har sett over tid. Stadig færre valensianere praktiserer lokalspråket. I følge avisen El País ble det gjort en undersøkelse i 2010 der 68,8 prosent av de spurte svarte at de forstod valensiansk rimelig godt eller perfekt. Fem år tidligere var denne andelen på 73,3 prosent.

Den nye studien, gjennomført av fysikkstudenten Clara Miralles Vila ved Universitetet i Valencia, bekrefter tendensen. Studien er gjort ved hjelp av matematiske formler der språkstatistikk er matet inn i en simuleringmodell som kan si noe om utviklingen fremover. Dataene er hentet fra regionens eget institutt for språkstudier (Servici d’Investigació i Estudis Sociolingüístics (SIES)) og fra det valensianske språkakademiet (Acadèmia Valenciana de la Llengua). Konklusjonen i studien er tydelig nok. Langt færre av regionens innbyggere vil i fremtiden snakke valensiansk.

Dersom ingenting gjøres med språkutdanningen i skolen og vektleggingen av valensiansk i samfunnet generelt, vil andelen som bruker språket være nede i 10 prosent innen 2050. Mens spansken tar over vil valensiansk marginaliseres og i verste fall forsvinne helt, er konklusjonen.

Mange ønsker at valensiansk skal prioriteres høyere enn det gjøres i dag. Nedleggelsen av radio- og tv-stasjonen Radiotelevisió Valenciana (RTVV) i november i fjor var for mange et skritt i gal retning. TV-kanalen som ble lagt ned av Partido Populars regionsregjering som ledd i offentlige innsparinger var ansett som Comunidad Valencianas kanskje viktigste medium for kulturformidling og bevaring av det valensianske språket.

Debatten om språkets fremtid i Valencia-regionen har imidlertid pågått lenge. Hvilke prioriteringer som skal gjøres innen skolesystemet er kanskje det viktigste spørsmålet. I dag taper språket i kamp med spansk (kastiljansk), samtidig som det stadig satses mer på engelskundervisning.

Det regionale kulturrådet i Valencia (Consell de Cultura) har flere ganger uttrykt bekymring over situasjonen og kommet med en sterk oppfordring til PP om at valensiansk må prioriteres høyere. Det bes om at lokalspråket gis den beskyttelsen det trenger både i undervisning og ellers i samfunnet.

I følge rådet utgjør valensiansk en «positiv og ønsket verdi» for hele befolkningen som bør være i bruk innen alle områder av kommunikasjon og kultur i det valensianske samfunnet.

Rådet advarer mot det nye forslaget til språkreform i skolen fra den spanske stat. Det anbefales sterkt at PP og regionsregjeringen i Valencia kommer med innsigelser mot reformen og at undervisningen av valensiansk i fremtiden styrkes fra grunnskolenivå til universitet. Dersom ingenting gjøres fryktes det at valensiansk vil forsvinne som språk.

Valensiansk er i dag sidestilt med katalansk som ett av de fire offisielle spanske språkene ved siden av hovedspråket kastiljansk. Foruten katalansk (valensiansk og balearisk inkludert) kommer baskisk, galisisk og aranesisk (variant av oksitansk). En undersøkelse om europeiske språk fra EU-kommisjonen i 2006 viste at 89 prosent av innbyggerne i Spania hadde kastiljansk som morsmål.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter