Ønske om mer ulvejakt avvist

0
384
Ulvejakt Spania

Forslaget fra miljøminister Miguel Arias Cañete om å tillate mer jakt på ulv har blitt avvist av EU-kommisjonen. Ulvejakt er i dag bare tillatt i Nord-Spania, i et avgrenset området nord for elven Duero. Det avviste forslaget til miljøministeren gikk ut på at dette området skulle utvides.

 

Spania har i underkant av 2000 ulver som vernes, uten mye debatt, sammenliknet med norges 30-35 ulver.

 

Forslaget fra miljøminister Miguel Arias Cañete om å tillate mer jakt på ulv har blitt avvist av EU-kommisjonen. Ulvejakt er i dag bare tillatt i Nord-Spania, i et avgrenset området nord for elven Duero. Det avviste forslaget til miljøministeren gikk ut på at dette området skulle utvides.

 

Spania har i underkant av 2000 ulver som vernes, uten mye debatt, sammenliknet med norges 30-35 ulver.

 

Etter 1992, da et strengere vern av spansk ulv ble innført, har ulvebestanden i Spania vokst betraktelig og spredt seg til områder der ulven tidligere har vært utryddet. Ønsket om å få fjernet ulv kommer fra bønder i provinser der man opplever at husdyr stadig oftere blir angrepet av ulv.

 

Avisen El País skriver mandag 26. mars at EU-kommisjonen møtte forslaget om utvidet ulvejakt med «en krukke kaldt vann». I følge avisen sier en talsmann for EU-kommisjonen at økte jaktkvoter vil kunne føre galt avsted. Dersom Spania får lov til å jakte mer blir man kanskje forpliktet til å si ja til andre EU-land som befinner seg i liknende situasjoner. Det kan bety en utvikling som går motsatt vei av det EU tidligere har bestemt, nemlig å unngå en praksis som begrenser det generelle vernet av utsatte dyrearter i Europa.

 

Et annet argument mot større jaktkvoter er at problemet med spansk ulv kanskje ikke er så stort som man tror. I følge undersøkelser fra en organisasjon som driver med studier og vern av ulv i  Spania (ASCEL) er ulven skyld i mindre enn én prosent av de døde husdyrene som rapporteres inn. Funn viser at mange av skadene ikke skyldes ulv, men hunder som går løs og som det ikke føres oppsyn med.

 

I følge EUs retningslinjer er det bare i unntakstilfeller at man åpner for jakt på spesielle dyrearter som ulv. Da skal andre løsninger ha vært prøvd ut først. Men å iverksette tiltak koster penger. I følge en talsmann for bondeorganisasjonen Asaja er ressurstilgangen på dette området for dårlig. Vil man ha ulv må man betale for det, er beskjeden derfra. Det betyr mer penger til vern av husdyr og bedre erstatningsordninger for bønder som mister dyr. Her ser tilhengere og motstandere av ulvejakt ut til å være enige i noe. Naturvernere i Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife og WWF mener i hvert fall at det er forebyggende tiltak som må til. De foreslår mer disiplinert hundehold, mer gjerder, flere gjetere og generelt sett mer oppsyn med områder der ulven ferdes.

 

Fakta om ulv og bjørn i Spania:

 

I følge målinger fra Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo ibérico (ASCEL) finnes  det opp mot 2000 ulv i Spania i dag. Områder som har ulv er Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla og León samt noe i La Rioja og País Vasco (Baskerland). Det finnes også noen få isolerte ulvestammer i et område lenger sør i landet, i Extremadura og i fjellkjeden Sierra Morena. Som i Norge lever det også brunbjørn i Spania. Det er vanskelig å vite akkurat hvor mange, men man regner med at det finnes rundt to hundre dyr. De holder til i Nord-Spania, hovedsaklig i Asturias, Cantabria og Castilla og León (Tall fra Fundación Oso Pardo).

Av Ole C. Glad