Kan Gaudí bli katolsk helgen?

Publisert

En kampanje for å gjøre arkitekten Antoni Gaudí til katolsk helgen ble lansert for mer enn tjue år siden. Mannen bak det kjente kirkebygget Sagrada Familia i Barcelona ble da foreslått som kandidat for beatifikasjon, et skritt på vei mot helligkåring. Etter det har det imidlertid skjedd lite. Den forrige paven i Roma skal ha snakket varmt om Gaudí da han vigslet kirken i 2010, men noe nærmere den gjeve statusen kom man ikke. Diskusjonen er likevel levende hos troende Gaudí-tilhengere som stadig venter på mirakelet som vil gjøre ham til helgen.

Sagrada Família ble påbegynt i 1882 og fikk navn etter den hellige familie (la sagrada familia), Maria, Josef og Jesusbarnet. I 2010 ble kirken vigslet av pave Benedict XVI og har etter det hatt status som hellig bygg i Den katolske kirke. Hvorvidt helligdommen også skal kunne gjøres gjeldene for mannen som i sin tid tegnet bygget er imidlertid et annet spørsmål.

Foreningen for beatifikasjon av Antoni Gaudí ble opprettet i 1992 (Associació Pro Beatificació d’Antoni Gaudí). Samtidig startet papirarbeidet og innsamlingen av dokumentasjonen til Vatikanet i Roma for at arkitekten skal bli beatifisert (saligkåret). Et av de viktigste dokumentene skal være en bok av journalisten Josep Maria Tarragona som mener at byggingen av Sagrada Familia i seg selv ikke holder til saligkåring, men at Gaudís liv som kristen gjør det.

 

«Livet til en helgen»

I et intervju på BBC Radio påpeker Tarragona at Den romersk-katolske kirke alltid brukte de beste kunstnerne. Dersom Gaudí skulle gjøres «hellig» for å ha tegnet og bygget Sagrada Familia ville man også ha måttet saligkåre Michelangelo og Mozart, sier han.

I følge Tarragona som selv er tilhenger av beatifikasjonen av den katalanske arkitekten handler dette ikke om bygget Sagrada Familia men om livet Gaudí levde, et liv han betegner som «livet til en eksemplarisk kristen», «livet til en helgen».

Gaudí skal i løpet av de førti årene han jobbet med å bygge kirken ha blitt stadig sterkere i egen tro og levde i perioder et nærmest asketisk liv. Det fantastiske kirkebygget og arkitektens liv som troende har imponert mange i Den katolske kirke og flere paver har snakket varmt om kandidaturet. Problemet er imidlertid at saligkåring og senere helligkåring av vanlige dødelige ikke gjøres med mindre det kan «påvises» at det er utrettet mirakler.


Guds tjener

Siden Foreningen for beatifikasjon av Antoni Gaudí ble startet er fremskrittene få. I 2003 skal biskopene i Catalonia ha gått sammen om en portefølje med innsamlet materiale om Gaudí som ble sendt til Vatikanet. Overraskende nok ble Gaudí etter det gitt statusen som «Guds tjener» det aller første skrittet på vei mot helgenstatus (Guds tjener, Ærverdig, Salig, Helgen).

Tarragona forklarer til BBC at det neste nå er at dagens katolske overhode Pave Frans I gir en positiv evaluering av Gaudí slik at han blir erklært «Ærverdig», noe han håper snart vil skje. Videre går veien så til «Salig» og deretter til «Helgen», men til det trengs det bokstavelig talt et mirakel.

 

To mirakler

Det snakkes om at det holdes en beskyttende hånd over Sagrada Familia. Siden byggingen av kirken startet i 1882 skal ingen arbeidere ha omkommet. Det skal heller aldri ha vært registrert dødsfall i kirken blant de mange millionene av mennesker som opp gjennom årene har besøket stedet.

Denne observasjonen har gitt grunn til undring, men regnes ikke som et mirakel av typen som kreves i Vatikanet. Når en person skal saligkåres er det gjerne historier om kurering av sykdommer kirkens menn ønsker å høre om. Slike fortellinger om Gaudí skal da også finnes.

Allerede før Pave Benedicts besøk i Barcelona i 2010 ble det presentert to mirakler til rådet som vurderer hellige handlinger i Den katolske kirke, den såkalte Kongregasjonen for helligkåringer. Det ene gjaldt en mann fra byen Canet de Mar i Catalonia. Mannen skal ha hatt to sår som ikke ville gro, men som senere forsvant og ble kurert takket være den avdøde arkitekten. Dokumentasjon ble lagt frem for Vatikanet, men kongregasjonen gikk ikke god for historien.

I tillegg skal en kvinne fra Gaudís fødeby Reus ha mistet synet, men fått det tilbake igjen etter å ha bedt en bønn til arkitekten. Denne historien skal visstnok ha blitt godkjent, men var likevel ikke nok til noe direkte avansement.

 

Tror på helgenstatus

På tross av disse nederlagene har Gaudís tilhengere fremdeles tro på at den kjente arkitekten skal bli saligkåret. Journalisten Tarragona er overbevist om at hans store forbilde er tittelen verdig og mener det kan være snakk om få år før beatifikasjonen er et faktum. Deretter trengs det bare ett mirakel til, så vil også helgenstatus være innen rekkevidde.


Sagrada Familia – 1882 til 2026

Temple Expiatori de la Sagrada Família som kirken offisielt heter på katalansk er det største, mest kjente og mest besøkte bygget til den katalanske arkitekten Antoni Gaudí (1852-1926). Kirken som ble påbegynt i 1882 mottar ingen statlig støtte til arbeidene. Pengene som brukes til byggingen må nemlig etter egne bestemmelser utelukkende komme gjennom private donasjoner og billettinntekter. Den opprinnelige tanken var at bidragene skulle komme fra folket som på den måten gjorde bot for sine synder ved å betale penger til byggingen av kirken. I perioder med lite finansiering har byggeprosessen gått tregt. Billettinntektene fra den jevne strømmen av turister de senere årene har imidlertid gjort det mulig å investere mer i prosjektet. I dag går arbeidene raskere enn noensinne og bygget er planlagt ferdig i 2026, hundre år etter Gaudís død.

 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter