Ja, Franco var en diktator

Publisert

Det spanske instituttet for historie Real Academia de la Historia endrer sin offisielle definisjon av general Francisco Franco og innrømmer at regimets gamle leder var en diktator. Det ærverdige instituttet som har kong Felipe VI og dronning Letizia som æresmedlem har i sitt biografiske oppslagsverk beskyttet den gamle diktatoren fra den belastende tittelen under det påskudd at han var «autoritær» men ikke «totalitær» og at han inntok rollen som statsleder basert på politisk enighet blant sine støttespillere.

Hvordan man skal forstå Francos regime i Spania har i alle år vært gjenstand for splittelse blant spanjolene og stått i veien for forsoning etter diktatorens død i 1975. Temaet var lenge tabu og splittet ikke bare landets befolkning men også den enkelte familie som hadde familiemedlemmer på hver sin side under borgerkrigen. Kun de senere årene har spørsmålet om den betente fortiden fått legitimitet som tema og er blitt tatt opp til offentlig debatt.

I 2007 vedtok nasjonalforsamlingen i Madrid en egen lov (Ley de Memoria Histórica) som skulle gjenopprette historien og gi oppreisning til ofrene for borgerkrigen og diktaturet. Men selv om det i dag snakkes mer kritisk om den politiske forfølgelsen, undertrykkelsen og drapene under Franco er teamet fremdeles svært upopulært hos mange. Blant annet har dagens regjeringsparti Partido Popular som har sine røtter i det gamle regimet ikke villet diskutere fortiden og har hele tiden ment at man ville ha klart seg bedre uten den nye loven.

Les: PP vil ikke fjerne Franco-navn

At landets fremste institutt for historie nå endrer sin definisjon av Franco samt reviderer en rekke andre biografiske tekster knyttet til personer fra regimet, har derfor en viktig symbolsk betydning.

Etter at instituttets leder Gonzalo Anes døde for et år siden har den nyvalgte lederen Carmen Iglesias bekreftet at de aktuelle tekstene skal endres. I et intervju med radiokanalen Cadena Ser sier den nye lederen at Francos regime var et «autoritært diktatur» og at endringen vil bli gjennomført.


Truet med å stoppe bevilgningene

I følge avisen El País kom initiativet til å endre de gamle tekstene fra den forrige PSOE-regjeringen. Etter å ha fremmet historieminneloven i 2007 mente partiet at Real Academia de la Historias historieforståelse også måtte oppdateres fordi den på mange områder var forfeilet og politisk farget.

Beretningen om Franco var blant de mest kontroversielle emnene. Teksten skal i sin tid ha blitt forfattet av den spanske historikeren Luis Suárez, en person som angivelig hadde nære relasjoner til den Franco-lojale organisasjonen Fundación Nacional Francisco Franco. Etter at PSOE-regjeringen i 2011 truet med å stoppe bevilgningene til instituttet ble det enighet om at de biografiske tekstene skulle underlegges en kommisjon og revideres.

Endringene som nå skal gjøres vil gjelde for en digital versjon av de aktuelle dokumentene. Nylig ble det også lansert en trykt utgave av det biografiske leksikonet der endringene derimot ikke er tatt med. Real Academia de la Historia skal på et tidspunkt ha antydet at tekstene skulle forandres, men gikk senere bort fra dette. Årsaken til at ingenting ble gjort skal ha vært endringer i det politiske landskapet. Da Partido Popular vant valget i slutten av 2011 og tok over regjeringsmakten kom de med en garanti til akademiet om at bevilgningene skulle fortsette uavhengig om de gjorde endringene eller ikke. Etter det ble de reviderte tekstene ikke tatt med i den skriftlige utgaven og kommer først nå i den digitale versjonen av verket.

Foto: Spanias diktator Francisco Franco sammen med Hitlers SS-kommandant Heinrich Himmler, Spania oktober 1940 (Det tyske riksarkivet/ Bundesarchiv).

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter