Fengsel for Twitter-spøk om førti år gammelt ETA-drap

Publisert

Nok en dom skaper debatt om ytringsfrihetens kår i Spania. 21 år gamle Cassandra Vera er dømt til ett års fengsel for å ha spøkt med drapet på Carrero Blanco, en admiral og statsminister under Franco som ble drept av ETA i 1973. Den spanske ungdommen er på bakgrunn av et utvalg Twitter-meldinger funnet skyldig i “respektløshet” og “fornærmelser” mot ofre for terrorisme. Enkelte av meldingen hun er dømt for ble skrevet da hun var 15 år.

I tillegg til ett års fengsel er 21 år gamle Cassandra Vera idømt saksomkostninger og fratatt retten til offentlige verv i syv år. Dommen som er avsagt av Spanias nasjonale domstol (Audiencia Nacional) møter sterk kritikk fra flere hold, inkludert de politiske partiene Podemos og Izquierda Unida.

Blant annet reageres det på at den avdøde admiralen som ble drept for 43 år siden i årevis har vært gjenstand for liknende type spøk og ironi i Spania, uten at det har fått rettslige konsekvenser.

 

Ville ikke ha skjedd på 1980-tallet

Det tidligere spanske komikerparet Tip og Coll er blant de som har spøkt med temaet i en bok fra 1984. Avisen El País skriver den 29. mars at vitsene til Tip og Coll ikke kunne vært fortalt i dag.

Med andre ord, at det kjente komikerparet da ville ha lidt samme skjebne som den dømte Twitter-ungdommen, et hint om at toleransen for hva det skal være lov til å si på enkelte områder i Spania i dag virker lavere enn på 1980-tallet.

Dommen kommer samtidig som kritikken av den nye loven om borgersikkerhet i Spania øker. Den omstridte loven (Ley de Seguridad Ciudadana) ble vedtatt av regjeringspartiet Partido Popular i 2015.

Loven som opposisjonen i Kongressen nå forsøker å få endret, er blitt omtalt som «knebleloven» og har fått kritikk av blant annet Amnesty International for å bidra til å begrense ytringsfriheten i Spania. Etter at loven trådte i kraft i fjor, er en rekke kontroversielle dommer blitt avsagt.

Les også:

Endring av PPs «kneblelov» vedtatt

Ytringsfrihet stadig et tema i Spania

Kneble-loven brukt mot journalist

Bøtelagt for å ta bilde av politibil

I fengsel for dukketeater

Bot for «å vise finger´n» til Maria

 

Streisand-effekten

Det reageres også på at man i den nye dommen har hentet opp tweets som ble skrevet da tiltalte var bare 15 år. Ingen av de 13 meldingene hun er dømt for ble heller delt på sosiale medier i særlig grad. Rettssaken mot henne har imidlertid gjort dem kjente.

Etter dommen er de aktuelle Twitter-meldingene delt i stort omfang på internett og gjengitt i mange av landets aviser. Det snakkes derfor om den såkalte Streisand-effekten, et fenomen der forsøk på å sensurere eller fjerne informasjon på internett virker mot sin hensikt.

Navnet er hentet fra en sak der skuespilleren Barbra Streisand gikk til sak fordi noen hadde publisert bilder av eiendommen hennes. Streisand tapte rettssaken. I tillegg gjorde all publisiteten rundt saken at bildene ble spredt på internett i stort omfang.

 

“Dårlig smak”, men ikke kriminelt

Twitter-meldingene den unge studenten har skrevet (der enkelte går helt tilbake til 2012) anses som eksempler på misbruk av ytringsfriheten, men ikke en handling som kvalifiserer til fengselsstraff.

Den tidligere Franco-ministeren Carrero Blanco døde momentant da bilen han satt i ble sprengt i luften av en bombe fra terroristorganisasjonen ETA i 1973. Eksplosjonen som skjedde i Madrid var så kraftig at kjøretøyet ble løftet over tretti meter opp i luften og landet i bakgården på en bygning like ved.

Vera er dømt for en serie tweets som spøker med dette drapet, meldinger av typen: «Kissinger ga Carrero Blanco en bit av månen i gave, ETA betalte reisen dit» og «ETA iverksatte en politikk mot offisielle kjøretøyer, kombinert med et romprogram».

I tillegg til å ironisere over ETA-drapet på Carrero Blanco har den dømte Twitter-ungdommen også spøkt om et hypotetisk attentat mot nåværende statsminister Mariano Rajoy. Disse meldingene inngår ikke i de 13 hun er dømt for, men bidrar til inntrykket av et klart misbruk av ytringsfriheten.

 

Støtte fra uventet hold

Likevel anses dommen mot Cassandra Vera av mange som urimelig og et skritt i feil retning for det frie ord i Spania. Da saken mot henne ble kjent i media tidligere i år, gikk til og med et av Carrero Blancos barnebarn ut til støtte for tiltalte og omtalte påstanden om fengslestraff for Twitter-meldingene om den avdøde bestefaren som «uproporsjonal» og «helt urimelig».

Den tidligere Franco-ministerens barnebarn understreket også at hun ikke følte seg støtt av meldingene, men karakteriserte dem som «dårlig smak».

 

Anker til høyesterett

I følge den dømte selv vil hun grunnet dommen kunne miste retten til stipend i sine studier for å bli skolelærer. Hun opplever å ha fått livet ødelagt av dommen, som også har fått økonomiske konsekvenser i det hun er dømt til å betale saksomkostninger.

I forsvaret av Cassandra Vera ble det også anført at hun handlet uten visshet om at det hun skrev kunne være gjenstand for en straffbar handling. Dette ble imidlertid avvist av domstolen, som mente tiltalte var en samfunnsbevisst student som måtte ha kjent til meldingenes injurierende kraft.

Etter dommen har advokatfirmaet som representerer Vera annonsert at de vil anke saken til høyesterett.

 

Carrero Blanco

Luis Carrero Blanco (1904-1973) var admiral i det spanske forvaret og minister under diktator Francisco Franco. Han kjempet på fascistenes side i Den spanske borgerkrigen og ble senere en av diktatorens nærmeste medarbeidere.

I 1973 ble Carrero Blanco utnevnt til statsminister i Spania og ble av mange tilhengere sett på som mannen som skulle føre Spania videre etter Francos død. Senere samme år ble han imidlertid drept av den baskiske terroristgruppen ETA. Drapet som skjedde den 20. desember 1973 ble ansett som det hardeste angrepet mot Francos styre siden slutten av borgerkrigen.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter