Bot for «å vise finger´n» til Maria

Publisert

En mann fra Salamanca i Castilla y Leon er idømt en bot på 180 euro for å ha vist fingeren til en Maria-skulptur. Hendelsen som går tilbake til 2015 skal ha skjedd under en utendørs gudstjeneste i Valdejimena. Mannen hevder selv at den obskøne gesten var rettet mot presten og ikke jomfruen, Virgen de Valdejimena.

Aktoratet i saken hadde på forhånd bedt om seks måneder med dagbøter eller to måneders fengsel. Den strenge reaksjonen ble begrunnet med at handlingen ble ansett som en krenkelse av religiøs tro og en forstyrrelse av den alminnelige ro og orden. Hvorfor den bøtelagte kirkegjengeren ikke kom overens med presten er ikke offentliggjort. Etter et forlik ble imidlertid boten fastsatt til tre euro dagen i to måneder, rundt 180 euro.

Les også: Nonne mener Maria ikke var jomfru

 

Bruk av bøter i Spania

Misbruk av ytringsfriheten vil alltid være et tema. Saken må likevel kunne sees i lys av kritikken mot spansk lovgivning der bøter er et hyppig brukt virkemiddel for å regulere uønsket atferd.

Les også: Kneble-loven brukt mot journalist

Angrep på offentlige institusjoner som Den katolske kirke eller politiske myndigheter møtes med straffereaksjoner som i manges øyne går på akkord med ytringsfriheten.

Spania har har flere sammenhenger fått kritikk for bruken av bøter, blant annet fra Amnesty International. Organisasjonen har tidligere konkludert med at bøter brukes for å avskrekke folk fra å protestere mot myndighetene. Det er en utbredt oppfatning at det i slike saker trekkes en grense for ytringsfriheten på bakgrunn av en subjektiv og restriktiv fortolkning, en praksis som i sum innebærer en innskrenkning av det frie ord i Spania.

Les også:

Ytringsfrihet stadig et tema i Spania

Første offer for ny «kneblingslov»

Bøtelagt for å ta bilde av politibil

4.320 euro i bot for å “krenke kirken”

I fengsel for dukketeater

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter