Zapatero: Fortsatt lav kjøpekraft

Publisert

Spanias statsminister, Jose Louis Rodriguez Zapatero, uttalte i ett TV-intervju at alle offentlige ansatte vil gå ned videre 5% i lønn og vil neppe se deres kjøpekraft øke før 2013.

Statsministeren bekreftet at pensjonsutbetalingene for de neste år allerede er sikret via trygdekassen (Seguridad Social) som har en reserve på sekstisyv milliarder euro. At pensjonsalderen økes til 67 år er avgjørende for at den finansielle situasjonen for trygdekassen forblir god, poengterte Zapatero.

Spanias statsminister, Jose Louis Rodriguez Zapatero, uttalte i ett TV-intervju at alle offentlige ansatte vil gå ned videre 5% i lønn og vil neppe se deres kjøpekraft øke før 2013.

Statsministeren bekreftet at pensjonsutbetalingene for de neste år allerede er sikret via trygdekassen (Seguridad Social) som har en reserve på sekstisyv milliarder euro. At pensjonsalderen økes til 67 år er avgjørende for at den finansielle situasjonen for trygdekassen forblir god, poengterte Zapatero.

Unntatt for kutt i det offentlige utgiftene er de politiske partiene i Spania som i budsjettet for 2011 vil motta 33% mer enn hva de mottok i 2009, totalt 131 millioner Euro.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter