Zapatero advarer regionene

Publisert

Spanias statsminister José Luis Rodríguez Zapatero, advarer Spanias autonome regioner om deres gjeldsgrad og pengebruk. Staten kommer til å gripe inn om ikke regionene kutter i sine utgifter og reduserer gjeldsgraden, dette i ett intervju med avisen Financial Times.

Spanias statsminister José Luis Rodríguez Zapatero, advarer Spanias autonome regioner om deres gjeldsgrad og pengebruk. Staten kommer til å gripe inn om ikke regionene kutter i sine utgifter og reduserer gjeldsgraden, dette i ett intervju med avisen Financial Times.

Statsministerens advarsler kommer i ett valgår hvor spanske lokalpolitikere, provinsielle og regionale ledere står til gjenvalg og helst ikke vil ta noen upopulære beslutninger. Spanias autonome regioner har større grad av selvstyre, også over skatter og avgifter. Regionenes forbruk utgjør rundt halvparten av det offentlige forbruket i Spania, mesteparten innen helse og utdanningssektoren.

Reformer, reformer, reformer!
Zapatero sier i intervjuet at regionene må ta sin del og hjelpe Spania ut av krisen. Han sier at staten må gå foran som ett eksempel for de autonome regionene som må ”svare på dette” med egne tiltak.

– Nå handler det om reformer, reformer og atter reformer!

Rodríguez Zapatero understreker at ingen regional regjering kan ta opp gjeld utover det som er autorisert sentralt. ”Slik sitter vi på nøkkelen”, sier statsministeren i intervjuet. Han insiterer på at man sentralt vil håndheve de rammene som er satt og handle mot enhver region som tar opp større gjeld.

Maks 1.3%
– Når alt kommer til alt, hver er det som kommer til å stå til ansvar? Det er den sentrale regjeringen, ikke sant?

Statsmisteren fremholdt videre at de autonome regionene holdt sin del av forpliktelsene for å holder budsjettunderskuddet under 2.4% nasjonalt og at kun to av dem (Castilla-La Mancha og Murcia) løp risiko for å ikke nå målene en stund.

De autonome regionene får i 2011 ikke ta opp lån større enn totalt 1.3% av regionens ”BNP”.

Fokus på sparebankene
I intervjuet fortalte Zapatero om de pågående reformene av de spanske sparebankene. Staten har presset på for å fusjonere og omorganisere dem og Spania har i dag 17 sparebanker mot 45 før finanskrisen. De samme bankene vil fremover gjennomgå nye ”stresstester” for å videre vurdere bankenes soliditet og eventuelle behov for støtte. Statsministeren utelukker ikke at den spanske staten vil gå inn å gi noen av sparebankene nye lån, men han presiserte at statens innsats i den sammenheng vil være ”begrenset”.

Rodríguez Zapatero presiserte at bankene gjennom krisen har vist seg ”motstandsdyktige” gjennom krisen.

– Hele det spanske finansielle systemet har vist seg å være svært robust. Vi har ett godt lovverk og en aktiv overvåkning i Spania. Krisen har naturlignok hatt sin effekt og det er at vi nå må restrukturere og kutte i sektoren. Sparebankene må i større grad kunne finansieres ved hjelp av private midler og de må kunne hente penger i finansmarkedet, de må være mer som ordinære banker enn hva de var tidligere. De må profesjonalisers, det er hva vi gjør nå. Selv om bankene i dag overgår kravet om 4% egenkapital vet vi at det er tvil om deres solvens. Det er en tvil vi vil fjerne fordi disse bankene er solvente, motstandsdyktige og konkurransedyktige.

Mindre søknader og forskjeller

Zapatero sier i intervjuet at hans regjering arbeider for å fjerne mange av de byråkratiske hindrene næringslivet møter. Han vil at næringsdrivende skal bli møtt med færre krav om søknader og lisenser og man må harmonisere lovverket de forskjellige provinsene mellom med det formål å gjøre det enklere å drive næringsvirksomhet på kryss av regionene. Zapatero nevner også forskjellige krav om skilt på regionale språk og forskjellige krav til godkjenning av nye boliger og bygg som eksempler lover som trenger å fornyes og harmoniseres.

Statsministeren presiserer hans regjerings vilje for å fortsette reformene man har satt i gang samtidig som han sier EU trenger en harmonisering av sin finanspolitikk.
 

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter