Verste tørken på 150 år rammer Spania

Publisert

De siste dagers nedbør over store deler av Spania ser ikke ut til å kunne sette en slutt på den dramatiske tørken som i månedsvis har plaget de sørøstlige delene av landet. Mellom september og mai har det blitt registrert den tørreste perioden de siste 150 årene.

De siste dagers nedbør over store deler av Spania ser ikke ut til å kunne sette en slutt på den dramatiske tørken som i månedsvis har plaget de sørøstlige delene av landet. Mellom september og mai har det blitt registrert den tørreste perioden de siste 150 årene. 

Spesielt Alicante og Valencia har blitt hardt rammet. Tørken har forårsaket tap på over 320 millioner euro for landbrukssektoren i Valencia-regionen. I denne regionen har det mellom september og mai blitt registrert den tørreste perioden siden regnmålingene startet, for 150 år siden. Tørken har også rammet jordbrukssektoren i Murcia, østlige deler av Andalucía, Sør-Aragon, Castilla – La Mancha og enkelte områder av Castilla y León.

Svært liten sjanse for nedbør de neste dagene

Prognosene fra det spanske meteorologiske institutt AEMET for de neste dagene er nedslående for de fleste av de berørte områdene og indikerer en svært liten sjanse for nedbør. Talskvinnen for AEMET, Ana Casals, karakteriserer tørken som ” historisk,” men legger til at tørken kun er historisk når det gjelder nedbørsmengden – ikke når det gjelder varigheten av tørken.

AEMET erkjenner at det i de siste månedenes nedbørsmengde har vært ” godt under gjennomsnittet ” i østlige og sørøstlige deler av den spanske halvøya og at underskuddet spesielt rammer Valencia og Murcia, siden disse selvstyrte regionene ikke engang når 50 prosent av middelverdien i datasettene i perioden fra 1971 til 2000. I enkelte områder når ikke nedbørsmengden engang 25 prosent av middelverdien.

Uansett, tallene for vannreservene er ikke spesielt ille. I henhold til opplysninger utgitt av landbruksdepartementet er de total vannreservene i Spania 45.748 kubikkhektometer. Dette er 82,7 prosent av kapasiteten og faktisk over gjennomsnittet for de siste ti årene.

Forskningsrapport advarte mot intense og lengre tørkeperioder

Forskningsinstituttet CSIC analysert i 2013 utviklingen av vann underskudd i den iberiske halvøya mellom siden 1945 og 2005, og advarte i en rapport utgitt samme år om at Spania vil komme til å lide av mer intense og lengre tørkeperioder. Rapporten viser også at varigheten av tørkeperiodene i det sentrale og sørlige Spania har økt fra 15 måneder med kontinuerlig vannunderskudd i de første årene som ble analysert, og har siden økt til 60 måneder med vannunderskudd for den tørreste perioden som fant sted på 90-tallet.

Store økonomiske tap

Landbruksdepartementet ser endelig ut til å ha erkjent alvoret av tørken i Valencia, i Murcia, østlige deler av Andalucía, Sør-Aragon, Castilla – La Mancha og enkelte områder av Castilla y León. Landbruksdepartementet og jordbruksorganisasjonene startet mandag 19.mai arbeidet med å vurdere tiltak for å redusere skadevirkningene av den dramatiske tørken i Valencia-regionen.

 Ifølge tall lagt fram av La Unio, anslår interesseorganisasjonen inntektstap i Valencia-regionen alene på over 320 millioner euro. Tiltakene den regionale regjeringen planlegger sammen med andre berørte statlige og lokale myndigheter har til hensikt å begrense bruken av vann og innføre skattefritak for gårdbrukere og husdyrholdere som er direkte berørt av vannunderskuddet.

Faste møter mellom staten og landbruksorganisasjonene

Statssekretær i Landbruksdepartementet Jaime Haddad, forteller i en pressemelding at departementet og representanter for interesseorganisasjonene innen jordbruksindustrien er enige om å møtes regelmessig, hver tiende dag, for å følge utviklingen den nærmeste tiden.

I disse møtene vil myndighetene og landbruksindustrien sine egne eksperter analysere mulige tiltak for om mulig å kompensere for tap på grunn av mangel på regn. Haddad påpeker at i de kommende dagene vil landbruksorganisasjoner sende sine forslag til departementet.

Men, han bemerker at det finnes en lang rekke av mulige hjelpemidler og tiltak, alt fra kreditt finansiering, økonomisk bistand, eller forbedringer eller effektivisering når det gjelder innkrevingen av bistandsmidler for å legge til rette for at bonden å gjenoppta normal aktivitet av din beholdning.

Spesielt nevner statssekretæren muligheten for subsidierte lån, for å lette finansieringen for å rehabilitere gårder som har er berørt av tørken.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter