Veksten tilbake på nivået før krisen

Publisert

Spanias bruttonasjonalprodukt har det siste året vokst med over tre prosent. Forrige gang den økonomiske veksten var like sterk var i 2007, før finanskrisen og sammenbruddet i eiendomsmarkedet. Tallene gjelder for utgangen av juni i år og forklares med økningen i det private forbruket og økt etterspørsel i offentlig sektor.

Den økonomiske veksten i Spania var for annet kvartal i år på 1,0 prosent, det dobbelte av gjennomsnittet for de andre eurolandene. Dersom man ser på den årlige utviklingen, fra juni i fjor til juni år, har økonomien vokst med 3,1 prosent. Forrige gang veksten var like sterk var i 2007, før finanskrisen og sammenbruddet i eiendomsmarkedet.

Sektoren som opplever størst økonomisk vekst er for øyeblikket bygge- og anleggsbransjen, med en økning i andre kvartal på 5,8 prosent, godt foran industri og landbruk på henholdsvis 3,5 prosent og 2,2 prosent.

Eksportindustrien var i utgangspunktet den største faktoren til at Spania etter nesten fem år med økonomisk nedgang kom tilbake i vekst i andre halvdel av 2013. Etter det har eksporten stabilisert seg. At trenden nå forsetter oppover forklares med en økning i det private forbruket og økt etterspørsel i offentlig sektor. Samtidig øker sysselsettingen. I dag er arbeidsledigheten på rundt 23 prosent, et tall som på sitt høyeste (i mars 2013) var på over 27 prosent.

Les også:

Frykter lavere vekst på lang sikt

Forbruket i Spania øker

 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter