Spansk økonomi vokser raskere enn EUs

Publisert

Spansk økonomi er i vekst, tross usikre tider for store EU-økonomier som Frankrike, Tyskland og Italia. I løpet av 2018 økte Spanias bruttonasjonalprodukt med 2,5 prosent. Veksten ligger lavere en de siste årene, men er positiv i lys av utviklingen i eurolandene.

Fjoråret ble det femte året på rad med økonomisk vekst i Spania. På tross av redusert vekst i mange EU-land, holder spansk økonomi stand, skriver El País. Den spanske avisen viser til foreløpige tall fra landets statistikkbyrå INE fra siste kvartal i fjor som avslører en vekst på 0,7 prosent.

Dermed avsluttet Spania året med økt vekst i økonomien, én desimal høyere enn de tre foregående kvartalene og betydelig høyere enn eurolandene sett under ett. Eurosonen hadde til sammenlikning en vekst på 0,2 prosent i tredje kvartal.

Økningen i bruttonasjonalprodukt (BNP) på 2,5 prosent for hele 2018 er imidlertid lavere enn for de siste årene i Spania. I tre år på rad ha økningen i BNP ligget på over 3 prosent (3,0 prosent i 2017). I lys av redusert vekst i store økonomier som Tyskland, Frankrike og Italia, anses imidlertid resultatet som positivt.

 

Økt eksport, økt sysselsetting og økt forbruk

Økningen på 0,7 prosent i Spanias BNP i fjerde kvartal 2018 forklares blant annet med at landets eksport var tilbake i vekst etter å ha opplevd sin første nedgang på fem år i tredje kvartal.

Økt sysselsetting nevnes også som viktig faktor til den positive avslutningen på året. Det samme gjøre veksten i forbruket. Fremgangen gjenspeiles også i viktige næringer som jordbruk, byggebransjen, informasjonsteknologi, finans og eiendom, alle med vekst i fjerde kvartal.

 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Flere relaterte nyheter

Nyttig å vite: