Varsler dyrere dieselbiler

Publisert

Regjeringen går inn for høyere avgifter på salg av dieseldrevne biler. Disse bilene er i dag i flertall på spanske veier. Sekretæren i miljødepartementet, Federico Ramos de Armas, sier at poenget med avgiftsøkningen er å bedre miljøet – og ikke at staten skal få økte inntekter. Ikke uventet møter forslaget motstand fra bilprodusentene.

Regjeringen går inn for høyere avgifter på salg av dieseldrevne biler. Disse bilene er i dag i flertall på spanske veier. Sekretæren i miljødepartementet, Federico Ramos de Armas, sier at poenget med avgiftsøkningen er å bedre miljøet – og ikke at staten skal få økte inntekter. Ikke uventet møter forslaget motstand fra bilprodusentene.

Dieselmotorene gir mindre utslipp av CO2 enn bensinmotorene. Det skulle kanskje tilsi at man lot avgiften på dieselbilene ligge. Men dieselmotorene soter mer som er dårlig for lokalmiljøet. I tillegg er utslippet av nitrogendioksid (NO2) høyere på dieselbiler. I følge beregninger gjengitt i avisen El País er utslippene fra dieselbiler og fra fyringsanlegg hovedårsaken til den dårlige luftkvaliteten i byene.

Bilprodusentenes forening, Asosiación de Fabricantes de Automóbiles y Camiones (ANFAC), mener likevel at økte bilpriser vil virke mot sin hensikt. Når prisene på nye biler blir for høye, ønsker færre å skifte ut bilen sin. Folk blir istedet kjørende rundt i gamle biler som er mer forurensende. Foreningen mener derfor at det vil være mer hensiktsmessig å øke avgiftene på drivstoff. 

Av Ole C. Glad

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter