Utenlandske turister nøler fortsatt med å reise

0
217

Trafikken på Alicante flyplass er nå 87% av nivået før pandemien. Dette til tross i en stor økning av reisende spanjoler.

I løpet av årets første 11 måneder har 12,35 millioner passasjerer reist via flyplassen i Alicante. Med det har flyplassen gjenhentet 87% av trafikken sammenliknet med nivået fra før pandemien. I November måned reiste 905.852 passasjerer via Alicante flyplass. Dette er 97% sammenliknet med 2019.

Antallet turister, fra utlandet, som besøkte regionen har vært ganske høyt de første månedene av lavsesongen. Til tross for dette er det nølende utlendinger som gjør at trafikken fortsatt ligger under nivået før Covid. Antall reisende spanjoler økte med 13.3% i årets første måneder. Til tross for dette ligger man fortsatt mer enn 10% under det tidligere trafikk-volumet.

Flyplassen var i stor grad stengt for trafikk i perioden januar til mars under pandemiens verste periode.