Underskudd i statskassen

Fra nyttår og frem til august, har den spanske statskassen opparbeidet seg et underskudd på 14,6 millioner euro, noe som tilsvarer 1,31 %. Dermed har den økonomiske krisen satt punktum for fire år med overskudd for Spanias nasjonale økonomi.

Fra nyttår og frem til august, har den spanske statskassen opparbeidet seg et underskudd på 14,6 millioner euro, noe som tilsvarer 1,31 %. Dermed har den økonomiske krisen satt punktum for fire år med overskudd for Spanias nasjonale økonomi.

Carlos Ocaña ved finansdepartementet forklarer at nyinnførte skattelettelser for å motvirke den økonomiske krisen er hovedårsak til det voksende underskuddet. Han understreker at de fleste skattereformene nå er gjennomført, og at statskassen derfor ikke vil påvirkes på samme negative måte i fremtiden.

Relaterte saker