Turistkommuner lei av å tape på statsbudsjettet

Publisert

I Alicante-provinsen er befolkningen rundt 3.5 millioner i høysesongen juli og august. Den registrerte befolkningen er på rundt halvparten, 1.8 millioner. Data fra mobilnettet viser klart forskjellen mellom registrert befolkning og det reelle antallet.

I turistkommunene er forskjellen mer ekstrem. I Torrevieja går befolkingen fra 82.842 registrerte til 258.291 når det er sommer. I Benidorm, som har 69.118 registrerte innbyggere, er det 335.000 personer sommermånedene.

Dagens finansieringsmodell er ikke rettferdig

Man vil etablere en lobbyvirksomhet for å oppnå en finansieringsmodell som tar mer hensyn disse kommunene hvor den reelle befolkningen varierer så mye.

Byer som Valencia, Zaragoza og Sevilla får mellom 33 og 39% av sine utgifter dekket med midler fra staten. Det turistbyer som Benidorm, Torremolinos og Salou mottar går bare bare til å dekke mellom 15 og 17%. Samtidig har turist-sektorens bidrag til BNP i Spania økt fra i overkant av 10% til å nå nærme seg 15%.

Dette misforholdet mellom befolking på papiret og reell befolkning er en del av problemet. Skatteinntektene som går til staten fordeles i store grad i henhold til størrelsen på befolkningen som er registrert i det kommunale manntallet. Men når det store deler av året er mange flere merker man dette på offentlige tjenester og goder.

Nye forslag kommer i 2023

Det er etablert en allianse av spanske turistkommuner, Alianza de Municipios Turísticos (AMT) Sol y Playa. Formålet er å få en mer rettferdig fordeling når midler fra staten fordelers utover regioner basert på folketallet. Et konsulentbyrået PwC er leid inn for å komme med konkrete forslag. Dokumentet skal være ferdig i løpet av første kvartal i 2023.

Man peker på at statens modell for overføring til regionene må endres. Dagens modell tar ikke høyde for at det er et stort “mørketall” av innbyggere som flytter på seg.

Sykehus, kloakk og avløp

Sykehustilbud et er under press i turistområdene. I tillegg er det ekstra utfordringer for personalet når mange av pasientene ikke kan kommunisere på spansk og spanjolene selv er dårlige i fremmedspråk. Vedlikehold og utbygging av kloakknettet er en stor kostnad for kommunene. I flere kommuner ser man at installasjonene ikke klarer å ta unna det volumet som kommer sommeren med utslipp på strender som konsekvenser. Veinettet finansieres også i stor grad med overføringer fra staten. Igjen ser man på befolkning og antall brukere når midler skal prioriteres.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Flere relaterte nyheter