Turistbransjen frykter ny minstelønn

Publisert

Tjenestesektoren, eiendomsmeglere og de ansatt i hotell, bar og restaurant-bransjen er de med flest ansatte med en lønn lavere enn den nye minstelønnen i Spania.

Skal lønningene for de lavest lønnede gå opp i Spania risikerer man at bedriftene kutter antall ansatte, utsetter nye ansettelser eller bare tilbyr «svart» arbeide.

Hotell-sektoren har vært de som har protestert kraftigst mot økningen av den nye minstelønnen. De sier de vil lide om den foreslåtte økningen vedtas. 356.900 ansatte i sektoren har i dag en lønn under minstelønnen.

Representanter for næringslivet sier turistsektoren er ekstra følsom for økninger i kostnadene. Spania er i direkte konkurranse med destinasjoner som Tyrkia, Tunis og Egypt. Øker lønningene til ansatte på spanske hotell og restauranter vil det gjøre at Spania står svakere i konkurranse med disse destinasjonene, spesielt når det gjelder turister som søker seg billig «sol og strand».

Jordbrukssektoren vil også bli kraftig rammet. Mange ufaglærte jobber her med en lønn under 950 Euro i måneden.

Mange eiendomsmeglere jobber uten fastlønn eller kun en liten fastlønn pluss eventuell provisjon.

Ingen minstelønn i Skandinavia

Danmark, Sverige og Finland har ingen minstelønn. Det diskutere å etablere en europeisk minstelønn i EU. Dette er de skandinaviske EU-landene skeptiske til. De sier forhandlingene direkte mellom de ansattes organisasjoner og næringslivet har vært fundamental for etableringen av «Den skandinaviske modellen».

Flesteparten hever minstelønn i Spania

62.3 % av arbeidstakerne i Valencia regionen hever minstelønn. I Andalucia er tallet 62.1% og i Murcia 62.4%.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter